Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Krawczyk, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Artykuł dokonuje prezentacji organów odpowiedzialnych za wytyczanie i realizowanie polityki wyznaniowej PRL. Przedstawia strukturę, zakres kompetencji oraz sylwetki osób stojących na ich czele. Artykuł zawiera także analizę ...
 • Maciaszczyk, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  W niniejszej publikacji przybliżono zagadnienia związane z pojęciem konsumenta 3.0 oraz przedstawiono zestaw cech charakterystycznych dla współczesnego konsumenta. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Podstawą do napisania ...
 • Żuraw, Hanna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  W strukturach ludzkiego umysłu zawarte są prototypy wyglądu, porozumiewania się, rozwoju i funkcjonowania człowieka. Działają one jako swego rodzaju filtry kształtujące procesy percepcyjne. Uruchamiają podziały na swoich ...
 • Krawczyk, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Od lat trwa dyskusja nad przywróceniem do polskiego porządku prawnego pojęcia osobowości publicznoprawnej. Jednocześnie pojęcie to ciągle wydaje się niejasne, problematyczne, a jego zasadność dyskusyjna. Pomocne w rozwiązaniu ...
 • Lejzerowicz, Magda (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Celem pracy jest wykazanie nieprzygotowania uczelni wyższych do przyjęcia osób z niepełnosprawnością, jak również zbadanie sytuacji osób już studiujących. Założenia teoretyczne opierają się na teoriach niepełnosprawności ...
 • Krupowies, Walentyna (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie ; Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The object of analysis is the phenomenon of old age as an existential experience included in the late poetry of Czeslaw Milosz. Late works of Milosz, interpreted as a record of the aging process, create the cultural code ...
 • Trojanowski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W artykule poruszono zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego w działalno- ści gospodarczej przedsiębiorstw. We wstępie artykułu zwrócono uwagę na oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko naturalne. W rozdziale ...
 • Rojek, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W artykule zawarto rozważania dotyczące koncepcji otwartych innowacji (open innovation) jako modelu interaktywnego zarządzania innowacjami, będącego nowoczesną alternatywą dla tradycyjnego podejścia zamkniętego. ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Reputacja jest niezwykle ważnym czynnikiem sukcesu dzisiejszych organizacji. Celem procesu budowania reputacji jest tworzenie pozytywnych i trwałych relacji z interesariuszami, wśród których na szczególną uwagę zasługują ...
 • Nowogródzka, Teresa (Akademia Podlaska, 2009)
  W opracowaniu przybliżono istotę marketingu personalnego, przedstawiono problematykę outplacementu, jego rozwój oraz rolę, jaką odgrywa w marketingu personalnym. Zwrócono uwagę na założenia marketingu personalnego oraz ...
 • Криволапов, Владимир (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  The article is devoted to the Russian bureaucracy as presented in the historical and fantastic narration of M. Saltykov-Shchedrin "The History of a City" and the prob-lem of prototypes of the books’ protagonist. Depending ...
 • Gdula, Anna (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  The article concerns the security problem in the axiological context. The author presents the review of contemporary definition of this notion dedicating a lot of attention to security as the special and fundamental value ...
 • Jarmoszko, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  W nawiązaniu do bezpieczeństwa ekonomicznego przedstawione tu zostało zjawisko ekonomosfery bezpieczeństwa. To znacząca składowa antroposfery bezpieczeństwa, której istotą jest zastosowanie instrumentów ekonomicznych do ...
 • Posłuszny, Jacek; Dąbrowa, Ewa (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  In this paper we want to reflect on the role of education and social communication in counteracting the development of conflicts between different value systems - and specifically in counteraction of their radicalization. ...
 • Pytka, Lesław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2013)
  W artykule autor rozważa powiązanie trzech nurtów pedagogiki: z jednej strony – segregacyjnego, integracyjnego oraz inkluzyjnego z pojęciami etycznymi, takimi jak: kara, tolerancja i dobroczynność (miłosierdzie), z drugiej ...
 • Borkowski, Andrzej (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2013)
 • Unknown author (2015)
  This article presents a few verses by Pawlikowska-Jasnorzewska (1891-1945) and Halina Poświatowska (1935-1967). The text concerns the problem of love in the Polish poetry of two writers. The love is often the main subject ...
 • Urban, Justyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The article presents observations related to communication based on a dialog with a man diagnosed with dementia of the Alzheimer type (6 stage according to the Global Deterioration Scale). The essential aim of the research ...
 • Trębicka-Postrzygacz, Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie wybranych definicji niepełnosprawności i regulacji prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, zawartych w priorytetowych dokumentach Unii Europejskiej, ONZ i innych ...
 • Żuraw, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano nieredukcjonistyczną wizję całościowej, zhumanizowanej edukacji. Podstawą analiz uczyniono krytyczną refleksję nad stanem działania instytucji oświatowych. Następnie odwołano się do ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account