Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Roguski, Rafał (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2012)
  The subject of following article is the role of District of Corps number 2 (DOK II) in polish defense system in years 1921-1939 (from the end of polish-russian war and peaceful organization of polish army) to the beginning ...
 • Biegajło, Bartłomiej (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016)
  The paper intends to draw a clear line between the meaning of the Polish concept of los and the English meaning of fate. Suitable explications of the words are provided within the framework of Natural Semantic Metalanguage ...
 • Khorikyan, Hovhannes (2016)
  So, what we have said allows us to conclude that the Caspians and Hyrcanians are being identified, according to the data kept in the sources: the first has been the name of the tribe itself, and the second has been the ...
 • Kowalska-Napora, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Any system, seen as a compound issue, is subject to various forms of disturbance which are later eliminated in systemic relaxation time. While assessing the course of changes and the degree of elimination it is necessary ...
 • Netchvolodov, Gleb (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2015)
  Visual studies in general as well as visual semiotics in particular have, in the last decade shifted their analytical focus from culture related and linguistic fields to purely psychological, neuro-biological and cybernetic ...
 • Brodowska-Szewczuk, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie opcji walutowych jako instrumentów pochodnych, które stosowane są w zarządzaniu ryzykiem kursowym. Analizowane w artykule są możliwości budowania poprawnych strategii opcyjnych przez ...
 • Smoliński, Józef (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Problemy narodowościowe, religijne i gospodarcze Jugosławii doprowadziły, po śmierci Josipa Broz-Tity, do rozpadu państwa. Jego początek dały zmiany konstytucyjne w 1989 roku, wzmacniające Serbię, a ograniczające autonomię ...
 • Błażuk, Katarzyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  The aim of the article is to assess the currently effective limiting mechanisms for debt incurrence capability of Polish local government units (LGU), which is based on the size of the generated operating surplus. Moreover, ...
 • Grużewska, Agata; Zarzecka, Krystyna; Gugała, Marek; Baranowska, Alicja; Bącik, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  Polska jest ważnym producentem owoców jagodowych, w tym borówki wysokiej (amerykańskiej). Opłacalność uprawy borówki wysokiej zależy nie tylko od nakładów pieniężnych poniesionych na coroczne prowadzenie plantacji, ale ...
 • Mystkowska, Iwona; Baranowska, Alicja; Zarzecka, Krystyna; Gugała, Marek; Lipiecki, Marcin (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Celem badań była ocena opłacalności uprawy ziemniaka w gospodarstwie indywidualnym w latach 2012-2013, a przeznaczonego do przemysłu skrobiowego. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka odmiany Tajfun. Dane pochodziły ...
 • Baranowska, Alicja; Zarzecka, Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Polska jest ważnym producentem owoców jagodowych, w tym również malin. Opłacalność uprawy malin zależy nie tylko od nakładów pieniężnych poniesionych na coroczne prowadzenie plantacji, ale przede wszystkim od wielkości ...
 • Świrska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Opłaty publiczne, jako źródła dochodów gmin stanowią niezwykle obszerny katalog. Ich konstrukcja i pobór wypływają na zachowanie samodzielności decyzyjnej władz gmin, która dotyczy ustalania wysokości ich stawek. Opłata ...
 • Jaczyński, Stanisław (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2008)
 • Podstawka, Marian; Świrska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Celem głównym artykułu jest przedstawienie sposobu optymalizacji dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej, kwoty podstawowej wśród gmin, a także dokonanie oceny skutków obecnej konstrukcji wskaźnika dochodów podatkowych ...
 • Radzka, Elżbieta; Jankowska, Jolanta; Król, Justyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Współcześnie usługi klimatyczne są jednym z najważniejszych narzędzi określania zmian i adaptacji do zmian klimatu. W celu poszerzenia istniejących informacji klimatycznych, członkowie WMO i instytucje partnerskie z ONZ ...
 • Rudziński, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Przetwórstwo mleczarskie jest specyficzną branżą należącą do gałęzi przemysłu przetwórstwa rolno spożywczego. Specyfika tej gałęzi wynika z faktu, że w całym procesie produkcyjnym spotykamy się z surowcami, lub półfabrykatami, ...
 • Rudziński, Robert; Kowalska, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Funkcjonowanie drogowego transportu ładunków ponadnormatywnych w Polsce w dużym stopniu uzależnione jest od rozwoju technologicznego. Nowoczesne rozwiązania logistyczne wykorzystywane do planowania trasy przejazdu czy ...
 • Jankowski, Kazimierz; Sosnowski, Jacek; Wiśniewska-Kadżajan, Beata; Truba, Milena; Herda, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Organizacja wypoczynku i rekreacji we współczesnym świecie jest wyrazem indywidualnych potrzeb człowieka. Stanowi ona efekt świadomości poszczególnych osób, wynikającej z działalności organizacyjnej (stowarzyszeń, klubów ...
 • Suchodolski, Bartłomiej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Realizacja tego działania przybierać może postać organizowania lub wspierania takiej działalności. ...
 • Gdula, Anna (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account