Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Stańczyk, Jerzy (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  This article concerns problems of evolution of the Polish position towards the European Security and Defence Policy (ESDP) of the European Union (EU) since the Polish aspirations to accession to the EU. Therefore, the ...
 • Skałba, Mariusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
 • Trzpil, Izabela Aldona (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  Kultura wywierając wpływ na ludzkie zachowania, postawy, wartości i przekonania stanowi ważny klucz do rozumienia społeczeństwa. Podobnie jak życie społeczne, kultura nie jest bytem statycznym i niezmiennym. Szczególnie ...
 • Kowalski, Ryszard (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  W artykule podjęto próbę zestawienia ze sobą i przeanalizowania znaczenia dwóch pojęć: „kultura” i „bezpieczeństwo ekologiczne”. Starano się poprzez to zwrócić uwagę na fakt, że w biokulturowej ewolucji człowieka bezpieczeństwo ...
 • Stachowiak, Zenon; Stachowiak, Bartosz (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Artykuł Kultura bezpieczeństwa ekonomicznego podejmuje rozważania dotyczące jednej z stron problemu kultury bezpieczeństwa. Postrzegać je trzeba jako kolejną próbę wzbogacenia wiedzy o kulturze bezpieczeństwa ekonomicznego. ...
 • Filipek, Agnieszka; Wąsowska Wołkow, Iwona (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016)
  Bezpieczeństwo ekonomiczne stanowi istotne zagadnienie zarówno dla badaczy problematyki bezpieczeństwa w ogóle, jak i tych, którzy zajmują się koncepcją zrównoważonego rozwoju. Żyjąc w erze globalizacji, intensyfikacji ...
 • Kalita, Paulina (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Grzywacz, Andrzej (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
 • Wasilewski, Paweł (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018)
  Kultura bezpieczeństwa militarnego jest obszarem należącym do dziedziny bezpieczeństwa narodowego, który w ostatnich latach jest mniej doceniany niż pozostałe. Bezpieczeństwo militarne zmieniło swój obraz od końca XX wieku ...
 • Trochowska, Karolina (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Przedmiotem badań przeprowadzonych na potrzeby niniejszego artykułu są możliwości wykorzystania metod analizy kulturowej w dziedzinie badań nad bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni dla potrzeb bezpieczeństwa narodowego. ...
 • Cieślarczyk, Marian; Filipek, Agnieszka; Grzywacz, Andrzej; Jarmoszko, Stanisław; Kalinowski, Romuald; Szmitkowski, Paweł; Świderski, Andrzej (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Na podstawie wyników badań empirycznych przeprowadzonych w 2013 roku zaprezentowano poziom kultury bezpieczeństwa przedstawicieli administracji, służb zarządzania kryzysowego i tzw. zwykłych obywateli w kilku miastach ...
 • Zalewski, Sławomir (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Przedmiotem artykułu jest ukazanie roli wartości, norm i zachowań w relacjach politycznych, w aspekcie bezpieczeństwa państwa. Ze względu na ograniczone możliwości prezentacji tego zagadnienia, w niniejszym artykule zawarto ...
 • Łuka, Piotr (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018)
  Autor w publikacji podjął próbę odniesienia definicji kultury bezpieczeństwa do podmiotów bezpieczeństwa publicznego, którymi są Policja i obywatele, na rzecz których policjanci podejmują swoje działania służące zapewnianiu ...
 • Jarmoszko, Stanisław (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016)
  Artykuł przedstawia zależności między kulturą bezpieczeństwa społecznego a procesami zrównoważonego rozwoju. Dokonano pogłębionej analizy i konceptualizacji bezpieczeństwa społecznego, jako zjawiska wieloczynnikowego i ...
 • Krzewniak, Daria (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  W artykule przedstawiono problematykę zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego jako jednej z najważniejszych wartości w życiu człowieka i grup społecznych. Omówiono także najważniejsze jego uwarunkowania. Wskazano także na ...
 • Krzewniak, Daria; Ważniewska, Joanna (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa im. prof. K. Bogdańskiego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016)
  Zdrowie jest wartością, o którą należy zabiegać w ciągu całego życia. Prawo do tej wartości wpisuje się w katalog praw przysługujących każdemu człowiekowi. Szczególnym wyrazem troski o zdrowie jest przejawianie wysokiego ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account