Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Chrząścik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Publikacja stanowi o potrzebach i sposobach budowania wizerunku jednostek terytorialnych. Zagadnienie wizerunku coraz odważniej przenika do samorządów w rozumieniu indywidualnym jak i zbiorowym oraz lokalnym i regionalnym. ...
 • Staszewska, Zdzisława (Instytut Filologii Polskiej. Akademia Podlaska, 2009)
  The article is devoted to the linguistic means used by country dwellers to express their thoughts on death and afterlife. The dialectal data, collected in central Poland, have been divided ...
 • Słowik, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Artykuł porusza problematykę dotyczącą zarządzania aktywami bieżącymi, pasywami bieżącymi oraz kapitału obrotowego. Zagadnienia dotyczące krótkookresowego zarządzania finansami przedstawiono na przykładzie 19 przedsiębiorstw ...
 • Małczuk, Monika (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2013)
  Krystyna Rudnicka – szkic do portretu autorki. Z pewnością najbardziej znaną i płodną pisarka siedlecką jest Krystyna Rudnicka, która od wielu lat zaskakuje i fascynuje czytelników swym dorobkiem literackim, przyciągając ...
 • Kubik, Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2014)
  Artykuł dotyczy problemu oceny pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Opracowanie to stanowi próbę zanalizowania błędów popełnianych przy ocenianiu pracowników, jak również źródło informacji, które pomoże je ...
 • Święcka, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Artykuł omawia wątpliwości dotyczące podstaw, na jakich opiera się ocena bezprawności przy instytucji bezpodstawnego wzbogacenia. Powyższa problematyka jest punktem wyjścia do analizy wątku etyczno-moralnego: czy poza ...
 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  Kryzys sektora finansów publicznych w Polsce w różnym stopniu wpłynął na kondycję finansową podmiotów zaliczanych do tego sektora. Jest zrozumiałe, iż w warunkach kryzysu gospodarczego nieunikniony jest spadek dochodów ...
 • Malinowski, Artur (Akademia Podlaska, 2010)
  Ludzie od początku swojego istnienia zmagają się z sytuacjami kryzysowymi. Często można spotkać się z definiowaniem kryzysu jako sytuacji, w której należy podejmować walkę, która jest negatywnym przeżyciem dla ludzi, ale ...
 • Chromik, Krzysztof (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł prezentuje związek pomiędzy głównymi koncepcjami ponowoczesności Jean-Francois Lyotarda a wieszczonym końcem metafizyki w filozofii współczesnej. Pokazuje on zmieniające się nastawienie do metafizyki począwszy od ...
 • Pogoda, Zdzisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
 • Brążkiewicz, Bartłomiej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  The Cracow Masonic Lodge „Przesąd Zwyciężony” („Prejudice Conquered”) has experienced a lot of ups and downs in the past. Perhaps its greatest failure would be its banning in 1822. This paper analyses the Minute-Book of ...
 • Marciniak-Paprocka, Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2013)
  W prezentowanym artykule zamieszczone zostały informacje na temat kształcenia osób niepełnosprawnych w Holandii. Zgodnie z polityką oświatową tego kraju, istnieją dwie ścieżki pracy z uczniem niepełnosprawnym. ...
 • Boczukowa, Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  W artykule autorka starała się odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób skutecznie organizować proces kształcenia studentów niepełnosprawnych, opierając się na autorefleksjach, własnym doświadczeniu zawodowym i własnych ...
 • Dłutowska-Osik, Hanna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2013)
  The concept of lifelong learning can be used interchangeably with the terms: education, development through life or continuous learning. This is today’s requirement. Society awareness, for the purpose of supplementing the ...
 • Kamba-Kibatshi, Marcel (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Czynnikiem prowadzącym do rozwoju każdej gminy są inwestycje, dlatego też ważną kwestią jest zrozumienie, jak są one istotne i jak duże mają znaczenie. W artykule przedstawiono współzależności między skalą gminnych inwestycji ...
 • Pieczywok, Andrzej (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2009)
  The subject of the research issues in this article is focuses on the shaping the feeling of safety among the school students, especially describing the attitudes of teenagers towards the problem of country’s defences and ...
 • Kulish, Inna; Kravtsiv, Iryna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Zbadano zasady teoretyczne i metodologiczne powstawania brandingu i marketingu obszarów wiejskich. Udowodniono ważną rolę brandingu i marketingu obszarów wiejskich w zwiększaniu konkurencyjności regionu i kraju. Określono ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Jednym z ważniejszych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu są dziś relacje z pracownikami. Dbałość o nie to skuteczny sposób budowania kapitału intelektualnego stanowiącego unikatowe źródło przewagi konkurencyjnej ...
 • Fiedorowicz, Kazimierz; Fiedorowicz, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Przedstawiono zmiany, jakie następowały w określaniu kategorii wartości ekonomicznej dobra. Wartość ta pojawia się w procesie gospodarowania. Zmiany w określaniu kategorii wartości ekonomicznej przedstawiono dla kilku ...
 • Arkita, Bogdan R. (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Współcześni Słowianie to dziś najbardziej liczna etnicznie i językowo indoeuropejska grupa, która zasiedla tereny środkowej, wschodniej i południowo-wschodniej części Europy. Zanim tak się stało, ogromne rozprzestrzenienie ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account