Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Szydlik, Adrian (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-12-10)
  Karnoprawna ochrona obronności i bezpieczeństwa znajduje swoje źródło nie tylko w Konstytucji Rzeczypospolitej, ale także w aktach prawa międzynarodowego. Także polski Kodeks karny penalizuje przestępstwa związane z Siłami ...
 • Niewiada, Olga (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  W ciągu ostatnich 50 lat na świecie wybuchło ponad 250 konfliktów i zginęło ponad 86 milionów osób cywilnych, głównie kobiet i dzieci. Ponad 170 milionów ludzi pozbawionych zostało godności, praw i dobytku. O większości ...
 • Maciejewska, Alina (Instytut Filologii Polskiej. Akademia Podlaska, 2009)
  In her methodological assumptions the author uses a cognitive confidence in the language role in world’s perception and describing skills. She indicates the categorization as a cognitive and linguistic process ...
 • Fałdowska, Maryla (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2008)
 • Fałdowska, Maryla (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
 • Drozdowski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Celem artykułu jest analiza zagadnień składających się na efektywność pracy kierowników z punktu widzenia przeprowadzonych badań. W związku z tak postawionym celem określono czynniki warunkujące efektywność pracy kierowników ...
 • Toruński, Janusz; Wyrębek, Henryk (Akademia Podlaska, 2009)
  Sukces każdej organizacji zależy od sprawnego nią zarządzania. To sprawne zarządzanie zależy od wdrożenia i utrzymania instrumentów zarządzania, których celem jest ciągłe doskonalenie jakości funkcjonowania organizacji ...
 • Niedziółka, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Energetyka odnawialna rozwija się bardzo dynamicznie. Część działań podejmowanych w zakresie tej energetyki jest efektem prowadzonej przez państwa i międzynarodowe organizacje polityki energetycznej wynikającej nie tylko ...
 • Waściński, Tadeusz; Wójcik, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W pracy omówiono przyczyny wywołujące kryzysy tj. ekspansywną politykę pieniężną prowadzącą do powstania niebezpiecznie wysokiego deficytu budżetowego. Stwierdzono, że konieczne jest prowadzenie intensywnych badań nad ...
 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Sprawozdawczość obejmuje swym zakresem usystematyzowane zbiory informacji tworzonych zarówno przez rachunkowość, jak i poza nią. Te informacje powinny być przydatne w podejmowaniu decyzji zarządczych, dokonywaniu oceny ...
 • Borkowska, Ewa (2014)
  The text introduces not poetic achievements of Wojciech Bąk, shows various areas of the author’s interests such as prose, drama, essays and translation. Forgotten works of the writer confirm his abilities and creativity. ...
 • Wójcik-Augustyniak, Marzena (Akademia Podlaska, 2009)
  W niniejszym opracowaniu podjęto próbę przybliżenia zagadnienia klastrów (gron), jako formy współpracy różnego rodzaju organizacji, które realizując cele wspólne mogą jednocześnie realizować cele jednostkowe. Klastry, ...
 • Żukowski, Marcin (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2012)
 • Ciekanowski, Zbigniew; Stachowiak, Zenon (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Rozważania podjęte w artykule zostały skoncentrowane na identyfikacji sytuacji nadzwyczajnych jako generatorów sytuacji kryzysowych. Określono również pojęcie i przesłanki zaistnienia klęsk żywiołowych. Dokonano także ...
 • Jaume, Andres L. (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2020)
  This paper examines two methodological proposals presented in the XVII century as a way to enface the so-called knowledge problem. Comenius as well as Descartes, both pay attention to educational problems in a different ...
 • Pietruszka-Ortyl, Anna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  Currently, we are witnessing the second la belle epoque characterised by huge economic and social inequalities. Striving for a good state of society aims to reduce the inequalities conditioned by access to knowledge. One ...
 • Posturzyńska-Bosko, Małgorzata (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie ; Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial by Philibert-Joseph Le Roux, published in 1786, is a dictionary containing fairly extensive lexical material, depicting elderliness in both ...
 • Walęciuk-Dejneka, Beata (Pracownia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016-12-28)
 • Smyk, Anita (Studenckie Koło Naukowe Historyków Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018)
  Abstract: Women from the Severus dynasty (193-235) had a huge impact on the political careers of the male family members. In addition to the wife of the dynasty's founder, Julia Domna, her sister Julia Maesa and her ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account