Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Chodowiec, Tomasz (Instytut Filologii Polskiej. Akademia Podlaska, 2009)
 • Chmielewska, Lucyna (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł przybliża myśl polityczną Johannesa Althusiusa (1557-1638), która w ostatnim stuleciu przeżywa swoisty renesans i docenia się jej znaczenie dla koncepcji politycznych. Widziano w niej rekonstrukcję średniowiecznego ...
 • Richter, Manfred (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2015)
  The topic is to understand Comenius experience in Europe in the context of religious hatred, expulsion of populations adhering different Christian churches and religious support for wars as in the so-called “30-years“ ...
 • Stalla, Bernhard Josef (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018)
  Die pädagogischen Ideen von Jan Amos Komenský/Comenius begründen sich ausgehend von seinem pädagogischen Leitmotiv, als Emblem mit lateinischer Aufschrift auf dem Titelblatt des Buches Comenius, Johann Amos: Orbis sensualium ...
 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015)
  John Amos Comenius (born 1592, Nivnice, Moravia; died 1670, Amsterdam) is considered to be a reformer and thinker of the époque called the modern age. Among other famous figures of the period, he is one of those who have ...
 • Maksimović, Jelena; Osmanović, Jelena; Milanović, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018)
  The works of John Amos Comenius, as the most prominent thinker in didactics, have often been the focus of researchers in the field. His legacy is a wealth of practical ideas, theories, suggestions, and guidelines, used by ...
 • Malko, Elena; Semikina, Svetlana (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  This article discusses the problem of determining the categories of judicial acts in procedural law. The authors suggest that the adopted legal acts are the means of implementation of the judicial life in modern society. ...
 • Smyk, Anita (Studenckie Koło Naukowe Historyków Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019)
  Streszczenie: Julia Domna, żona cesarza Septymisza Sewera i matka dwóch cesarzy Karakalli i Gety jest najbardziej znaną wśród tzw. ‘syryjskich księżniczek’. Artykuł omawia rolę Julii w polityce propagandowej Sewerów, jako ...
 • Pietkiewicz, Michał (2017)
  Celem niniejszego artykułu jest próba przybliżenia sytuacji prawnej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Stanowi ona porozumienie kilkunastu państw, w których panują całkowicie odmienne systemy prawne (systemy common ...
 • Niedziółka, Monika; Piasek, Agata (Akademia Podlaska, 2009)
  Niniejszy artykuł analizuje metodę Kaizen Costing w odniesieniu do zarządzania kosztami w ramach projektów. Koncepcja ta, już przy wstępnym zapoznaniu się, pokazuje swoją użyteczność zastosowania do zarządzania kosztami ...
 • Kryś, Piotr (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  W artykule dokonano analizy literaturowej, której celem było przedstawienie zasad i skuteczności zastosowania filozofii Kaizen w przedsiębiorstwie. Rozważono najważniejsze sposoby i zasady postępowania metody Kaizen oraz ...
 • Madej, Anna (Studenckie Koło Naukowe Historyków Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019)
  Artykuł opisuje kampanie partyjskie Septymiusza Sewera. Opierając się na przekazach źródłowych Kasjusza Diona i Herodiana. Zawiera analizę przyczyn wojny z Arsacydami. Przedstawia również przebieg i skutki tej kampanii dla ...
 • Kucharska, Karolina; Rybarczyk, Piotr; Pawłowicz, Roman; Kamiński, Marian (2017)
  W pracy przedstawiono sposoby obróbki biomasy ligno-celulozowej, których celem jest rozpulchnienie struktury surowca i zwiększenie dostępności struktur dla czynników hydrolizujących. Na podstawie przeglądu literatury ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Znamienne dla współczesnych czasów, określanych mianem gospodarki opartej na wiedzy, jest dostrzeżenie znaczenia kapitału intelektualnego, który coraz częściej odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu wartości przedsiębiorstw. ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Przewaga konkurencyjna podmiotów działających na współczesnym rynku jest kształtowana przez wiele czynników, przy czym coraz większego znaczenia nabierają czynniki oparte na szeroko rozumianym kapitale intelektualnym. Mimo ...
 • Kołodziejczyk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Współcześnie podstawą funkcjonowania każdej organizacji są zasoby ludzkie, które stanowią część kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. W warunkach silnej konkurencji na rynku, firma chcąc osiągnąć sukces powinna dążyć ...
 • Ciekanowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W opracowaniu na temat ,, Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji” przedstawiono na wstępie jak rozwijały się zasoby ludzkie w czasie kilku wieków. Następnie przedstawiono również jak ważne są zasoby ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Współczesne organizacje funkcjonują w warunkach dynamicznych i - co istotniejsze - trudnych do przewidzenia zmian otoczenia. Zdolność szybkiej adaptacji do nich jest zdeterminowana elastycznością działania. Źródłem tej ...
 • Roguski, Rafał (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  W przeszłości kara śmierci stanowiła jeden z najważniejszych elementów prawa wojskowego. Pełniła funkcję dyscyplinującą i retrybutywną za popełnione przestępstwo lub jako narzędzie odstraszania od popełnienia czynu ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account