Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Szymańska, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  W tekście przedstawiono działalność Muzeum Okręgowego w Lesznie w zakresie badania, upowszechniania i popularyzacji wiedzy o braciach czeskich i Janie Amosie Komeńskim w kontekście historii Leszna oraz zbiorów zgromadzonych ...
 • Podsiadły, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015)
  Adam Podsiadły in his entry John Amos Comenius as a citizen of Lesz-no discusses very important period in life of Comenius which is closely linked to his residence in Leszno. For this outstanding scholar, teacher, philosopher, ...
 • Jarczykowa, Mariola (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Wśród zagadnień poruszanych w dziełach Jana Amosa Komeńskiego wiele miejsca zajmują problemy kształcenia uczniów w wieku młodzieńczym. Według definicji pedagoga „Młodzieniec to człowiek, który przeszedł już wiek dojrzewania, ...
 • Borychowska, Anna Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017)
  Celem niniejszego tekstu jest przedstawienie najważniejszych faktów z życia Jana Amosa Komeńskiego, które stanowią o jego wielkości jako pedagoga. Jest to próba dokonania recepcji jego osoby oraz idei zawartych w jego ...
 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018)
  W artykule podjęłam próbę odczytania Jana Amosa Komeńskiego w trzecim tysiącleciu. Bazuję tutaj na najbardziej istotnych dla jego życia i twórczości faktach z życia oraz jego dziełach i opracowaniach jemu poświęconych, a ...
 • Natora, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński należy do najwybitniejszych pedagogów czasów nowożytnych. Stworzył system pedagogiczny, w którym całkowicie zmienił dotychczas obowiązujące w tym zakresie zasady organizacyjne i prawne. Bezplanowo powstające ...
 • Sroczyński, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016)
  Autor podejmuje dyskurs wokół sylwetki wybitnego czeskiego uczonego Jana Amosa Komeńskiego, odnosząc się do jego poglądów politycznych, teologicznych, filozoficznych i pedagogicznych. Wypowiedź ma charakter kolejnego szkicu ...
 • Czerwonka, Jakub (Studenckie Koło Naukowe Historyków Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2020)
  Streszczenie: Artykuł "Jan Długosz o Husie i jego pogladach" nie ogranicza się jedynie do spostrzeżeń polskiego kronikarza na temat czeskiego reformatora oraz jego nauki. W artykule zawarte są również etapy relacji Polski ...
 • Grunt, Magdalena (2015)
  The present article is regarding the creation of oneself in letters, based on the basic autobiography. Is portraying the perseverance and aspiring at the target of the deaf-blind girl which isn’t giving up and is struggling ...
 • Zychowicz, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017-10)
  Jednolity Plik Kontrolny w polskim prawie obowiązuje od 2016 roku w przypadku dużych przedsiębiorstw oraz od 2017 roku w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw. Służy on między innymi do przekazywania ewidencji ...
 • Niedziółka, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Region może być rozumiany i definiowany jako określony obszar terytorialny, którego zasięg wyznaczają arbitralnie ustalone granice administracyjne lub statystyczne. Taka interpretacja wydaje się najefektywniejsza z ...
 • Fałdowska, Maryla (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł jest poświęcony zmarłym jeńcom, którzy po 17 września 1939 r. trafili do niewoli radzieckiej bezpośrednio lub po zaanektowaniu przez ZSSR Litwy i Łotwy latem 1940 r. Obrazuje lokalizację obozów w Kozielsku, ...
 • Piłatowicz, Józef (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2020)
  The aim of this paper is presentation some statistical data on Jews studying at the Lviv Polytechnic until 1939. Also, the question of Jewish women – students of the Lviv Polytechnic, has been examined. The Author have ...
 • Muszyńska-Andrejczyk, Agnieszka; Posłuszna, Joanna (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  The present paper discusses the linguistic, musical and psychological aspects of female characters in Giacomo Puccini’s Suor Angelica. The authors focus particularly on the central image of the opera, entitled Aunt Princess ...
 • Kuć, Joanna (Instytut Filologii Polskiej. Akademia Podlaska, 2010)
  A child in the acquisition process assimilates different concepts, many of the phenomena is trying to call the same thing. Of particular interest in the development of language is to discover the meanings of words by ...
 • Kur, Elżbieta M. (2017)
  W językowym obrazie świata rzeczywistość podlega opisowi i interpretacji. W kulturze tradycyjnej i współcześnie przysłowia są skrótowymi ujęciami różnych zjawisk, jednocześnie w pewien sposób charakteryzują też podejście ...
 • Wojtczuk, Krystyna (Instytut Filologii Polskiej. Akademia Podlaska, 2010)
  Linguistics today, the first decade of XXI century, is a creative continuation of the earlier methodological paradigms, ie, historical linguistics, comparative linguistics, structuralistic linguistics, and the emergence ...
 • Gleń, Adrian (2014)
  The author is concerned with fundamental problems of Różewicz’s diction: the construction of the writing subject and its cognitive barriers, the relation between poems and things, silence as a consequence of his belief ...
 • Chodowiec, Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2011)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account