Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Niewiada, Olga (Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Changes and transformations that have occurred in the last decade of the twentieth century in various areas of activities shed new light on surrounding reality; especially after changing the perspective on military issues, ...
 • Zbroszczyk, Dorota (Transdyscyplinarne Centrum Badania Problemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Koza, Iwona (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-09)
  In this article I will present a brief introduction to the issues of innovation, intellectual capital, knowledge-based economy and entrepreneurship and human resources management. Research results were presented relating ...
 • Szczukowski, Ireneusz (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016)
  The book The Epicurean Idea of Happiness in the Literature of Polish Renaissance and Baroque. From Callimachus to Potocki is a multifimansional study of reception of Epicurean ethics in Old Polish literature. The book ...
 • Kardas, Jarosław Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Zmiany ilościowe i strukturalne w zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych uzależnione są od techniki, technologii i kompetencji organizacji. Organizacje wysoko rozwinięte kształtują tzw. podejście otwarte dla wszystkich ...
 • Wesołowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  The paper presents a method for estimating reliability characteristics dedicated for two important kinds of systems, i.e. homogeneous systems and heterogeneous systems. We propose an algorithm for evaluating these ...
 • Kowalska-Napora, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Autorka pracy podjęła się próby zdefiniowania przestrzeni decyzji w oparciu o rozkład nieparametryczny. Kwantyfikacja nieparametryczna i identyfikacja funkcji celu stanowi kanwę wywodów polemizujących. Celem pracy jest ...
 • Szymonik, Wacław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Etos pracy twórczej człowieka u Jana Amosa Komeńskiego wynika wprost z jego poglądów na życie i jego postawy twórczej, która wykrystalizowała się dosyć wcześnie. W szczególności dotyczyły one problematyki biblijnej, ...
 • Sobieraj, Sławomir (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2016)
  This article analyses the thematic presence of the January Uprising in Stefan Żeromski’s prose and journalism, particularly his novel Uroda życia (1912) and two short stories. It is thus contended that the writer created ...
 • Hampl, Lubomir (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2020)
  Autor niniejszego artykułu przywołuje nowatorską, siedemnastowieczną wizję naprawy rzeczy ludzkich, stworzoną i realizowaną przez Jana Amosa Komeńskiego, przed-stawioną w dziele pt. De rerum humanarum emendatione consultatio ...
 • Basaj, Martyna; Kożuch, Bartosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2014)
  The aim of the article is to demonstrate that the internal weakness of the European Union as an organization, which prevents effective strategic management, results from the lack of a single organizational identity. The ...
 • Budzeń, Daniel; Sobczyk, Andrzej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2020)
  The concept of local development factors has gained in importance in the context of the reduction of existing resources, especially financial ones. The purpose of the present study is to evaluate localized economic activity ...
 • Rostek, Katarzyna; Młodzianowski, Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Based on a literature analysis of the applicability of econometric and analytical models in the forecasting of social responses it was concluded that a dominating role is played by conditions and rules deriving from ...
 • Strus, Dorota (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The analysed research problem concerns the evaluation of the Polish environmental policy’s effectiveness after European Union accession. In this context, we need to highlight several key areas regarded by the author as ...
 • Wakuła, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  Jednym z zasobów jednostki gospodarczej są aktywa trwałe. Zalicza się do nich wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe. Aby można było prowadzić ...
 • Łaskarzewska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Bezpieczeństwo lotów, zgodnie z powszechnie panującą opinią, jest najistotniejszym elementem obecnego systemu transportu powietrznego, który rokrocznie, pomimo światowego kryzysu, obsługuje blisko 3 miliardy pasażerów1. ...
 • Ciołek, Łukasz; Przychodzień, Justyna (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2015)
  Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w zakresie wolności działalności gospodarczej, od uchwalenia ustawy o działalności gospodarczej z 1988 r. do dnia dzisiejszego. Wolność gospodarcza jest zasadą porządku ...
 • Cielemęcki, Mariusz; Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  W artykule zaprezentowano wybrane przeobrażenia otoczenia determinujące zmiany w funkcjonowaniu organizacji gospodarczych. Dokonano charakterystyki i porównania otoczenia organizacji na początku i końcu XX wieku. Przedstawiono ...
 • Dąbrowski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Kozak, Sylwester (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W latach 1996-2011 bankowość spółdzielcza podlegała silnym przeobrażeniom strukturalnym, zmieniając się z bankowości niszowej w bankowość uniwersalną. Procesy te były zbliżone ze zmianami zachodzących w krajach UE i ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account