Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Piszcz, Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  W ostatnich latach zauważalny jest rozwój transportu intermodalnego w Polsce. Najczęściej wykorzystywane są przewozy szynowo-drogowe. Transport intermodalny wciąż boryka się z wieloma barierami jednak coraz lepszy stan ...
 • Lisowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  W artykule podjęto próbę analizy kosztów jakości przedsiębiorstw budownictwa energetycznego sektora gazowniczego. Zarządzanie kosztami jakości dotyczy działań w szerokim zakresie i odnosi się do systemu tworzenia wartości ...
 • Nowogródzka, Teresa; Rembisz, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W opracowaniu zwrócono uwagę na czynniki mające wpływ na wybór zróżnicowanej oferty analizowanej firmy ubezpieczeniowej InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; badano, czy zastosowanie odpowiednio dobranych działań ...
 • Kopczewski, Marian; Szmitkowski, Paweł (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  Działania terrorystyczne w obszarach morskich charakteryzują się dużą swobodą wyboru celu, użyciem różnorodnych środków rażenia jak i możliwością łatwego, skrytego przedostania się w rejon działań. Taka sytuacja wymaga ...
 • Krupa, Barbara (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  W planowaniu przestrzennym i gospodarce nieruchomościami mamy do czynienia z brakiem ładu pojęciowego, którego bez udziału ustawodawcy nie można uporządkować ani w drodze wykładni, ani orzecz-nictwa. W związku z tym prace ...
 • Waściński, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Przedstawiony materiał omawia zagadnienia z zakresu analizy finansowej w celu monitorowania pozycji przedsiębiorstwa na tle konkurencji. Zarządzanie przedsiębiorstwem to ustawiczny, złożony proces podejmowania i realizacji ...
 • Waściński, Tadeusz; Kruk, Marta (Akademia Podlaska, 2010)
  W opracowaniu przedstawiono zależność między rentownością a płynnością spółek branży cukierniczej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rentowność mierzono wskaźnikami rentowności sprzedaży, majątku i ...
 • Musioł-Urbańczyk, Anna; Sorychta-Wojsczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  W pracy omówiono zagadnienia związane z rozwojem lokalnym. Scharakteryzowano podejścia do opracowania strategii i etapy programowania rozwoju lokalnego. Bardzo ważnym elementem w procesie opracowania strategii rozwoju ...
 • Starzyńska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Reklama jest to działanie, które cały czas się rozwija. Może przynieść ogromne korzyści nowo powstałej firmie. Dzięki niej zyska ona rozgłos i stanie się charakterystyczna. Niniejszy artykuł dotyczy teoretycznych aspektów ...
 • Kapela, Krzysztof; Niewęgłowski, Marek; Gugała, Marek; Lewczuk, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Infrastruktura wodno-ściekowa jest jednym z istotnych elementów infrastruktury technicznej. Warunkuje jakość życia mieszkańców oraz wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy regionów. W pracy przedstawiono rozwój ...
 • Lisowska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W artykule podjęto próbę przeprowadzenia analizy przedsiębiorstw budownictwa energetycznego sektora gazowniczego w kontekście analizy szeroko pojętych kosztów jakości będących podejściem sprawnego funkcjonowania w warunkach ...
 • Szlachcic, Bogusław (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  :W artykule autor podejmuje problematykę analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w ogólnie rozumianej organizacji oraz wpływu na jej bezpieczeństwo. Przedstawia wagę prowadzenia ciągłej analizy możliwych ryzyk, ich identyfikacji ...
 • Demjaniuk, Regina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Po uporaniu się z głębokim kryzysem okresu przejściowego i częściowym zreformowaniu handlu zagranicznego, Białoruś zaczęła zwiększać swój eksport na rynki zagraniczne. W latach 1996-2006 handel zagraniczny stał się najbardziej ...
 • Bombiak, Edyta (Akademia Podlaska, 2009)
  Efektywne zarządzanie czynnikiem ludzkim, w którym motywowanie odgrywa dużą rolę, stwarza możliwości umiejętnego wykorzystania potencjału pracowników, co przyczynia się do wygospodarowania większych zysków oraz pozytywnie ...
 • Kowalczyk, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Artykuł przedstawia charakterystykę społeczeństwa informacyjnego w korzystaniu z Internetu. Pokazano, w jakim zakresie przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe korzystają z e-administracji. Wykonano analizę witryn internetowych ...
 • Truba, Milena; Jankowski, Kazimierz; Jankowska, Jolanta; Wiśniewska-Kadżajan, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Zgodnie z definicją powodzi, jaką przedstawia Prawo wodne, jest to czasowe pokrycie wodą terenu, który normalnie nie jest nią pokryty. Województwo dolnośląskie, które w poniższym artykule jest obiektem analizy bezpieczeństwa ...
 • Ter-Saakova, Ilana (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  In the modern conditions of the market economy, every enterprise struggles for its consumer. To attract and retain consumers of the manufactured products, enterprises develop and offer a wide range of extra terms which ...
 • Mroziewski, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  This study defines the essence of morale of employees of national public administration institutions (local government and state administration). It also identifies factors affecting the level of development of morale of ...
 • Wójcik-Augustyniak, Marzena (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano teoretyczne założenia metody analizy map grup strategicznych sektora szkół wyższych w Polsce. Ponadto zaproponowano uproszczą wersję metody map grup strategicznych. W opracowaniu ...
 • Vasegh Abbasi, Zoheir; Mehrafarin, Reza; Mosavi Haji, Seyyed Rasol (2018)
  Due to its strategic and unique location, Mount Oshida (Kuh-e Khvājeh) in the Sistān plain, has been alternatively used since a long time ago to this date. On the southern slope of this mountain, the ruins of a palace known ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account