Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pytka, Lesław (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Najważniejszą relacją zachodzącą między wychowawcą i wychowankiem, nauczycielem i uczniem, opiekunem i podopiecznym jest prowadzenie. Jest to relacja zachodząca między dwoma podmiotami - pedagogiem i dzieckiem.
 • Tomczak, Żaneta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2019-01-20)
  Wychowanie dzieci w przedszkolu jest bardzo ważnym i odpowiedzialnym zadaniem nauczycieli. Coraz częściej występujące trudności wychowawcze wśród dzieci sprawiają, że pracownicy przedszkola musza posiadać profesjonalną ...
 • Chrząścik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Publikacja porusza temat organizacji wydarzeń promocyjnych przez jednostki terytorialne jako skutecznego narzędzia komunikacji marketingowej. Analiza literatury przedmiotu oraz licznych studiów przypadków pozwoliła autorowi ...
 • Maciejewska, Alina; Kocyła, Aldona (Instytut Filologii Polskiej. Akademia Podlaska, 2010)
  Impaired hearing people suffer from a limited access to language system knowledge. Frequently, they do not master the language to the extend as to enable them to fully participate in the language communication process. ...
 • Podniesińska, Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  Artykuł poświęcono problematyce zdrowia i umieralności na świecie. Przedstawiono dane dotyczące oczekiwanej długości życia dla różnych grup ludności w poszczególnych krajach i wyjaśniono przyczyny dysproporcji między nimi. ...
 • Chechłowska, Weronika (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Proces jest to ciąg powiązanych ze sobą działań, które prowadzą do osiągnięcia określonego z góry celu. Zarządzanie procesami polega na sprawnym i skutecznym planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu systemu procesów ...
 • Stachowiak, Bartosz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  W artykule podejmuję istotną kwestię dla każdego typu działalności gospodarczej jaką jest przestrzeń. Rozpatrywana jest ona przez pryzmat kształtującej się ciągle dyscypliny wiedzy jaką jest ekonomia przestrzenna. Dociekania ...
 • Chrzanowska, Patrycja (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Podstawowym celem niniejszego artykułu jest ocena wykorzystania funduszy europejskich przez samorządy terytorialne oraz ich wpływu na tempo rozwoju ekonomicznego miasta/gminy. Do realizacji celu niezbędny był teoretyczny ...
 • Roman, Kamil; Selwon, Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Niniejsza publikacja przedstawia rolę, jaką pełnią zaawansowane systemy informatyczne w efektywnej realizacji procesów zarządzania w przedsiębiorstwie logistycznym. Publikacja ta omawia typy wykorzystywanych w logistyce ...
 • Petryczka, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  Celem niniejszego artykułu jest analiza wykorzystania technologii informacyjno- -komunikacyjnych w przedsiębiorstwach z branży logistycznej. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej z nich omówiona została aktualna ...
 • Starzyńska, Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
 • Wojtczuk, Krystyna (Instytut Filologii Polskiej. Akademia Podlaska, 2010)
  In the article Exclamations as oral symptoms in the language of online discussion sites an attempt to explain the relation of forums’ texts to the opposition spoken language - written language has been made. It concerns ...
 • Wojtczuk, Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2011)
  The article presents the description of Polish interjections coming from two sources: from the teenage slang and the religious style. They provide contemprary Polish with interjections in the function of welcoming and/or ...
 • Szejko, Natalia (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie ; Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Theatre of Alfonso Vallejo presents complex psychic processes and therefore is barely realistic, on the contrary, it is based upon surrealistic visions adequate to diversity of human being. Although it seems chaotic, ...
 • Mikołajek-Gocejna, Magdalena; Podedworna-Tarnowska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Prawidłowa konstrukcja pakietu wynagradzania menedżerów i otwartość informacyjna w tym zakresie stają się w obliczu wydarzeń ostatniego kryzysu coraz pilniejszą potrzebą biznesową, zarówno w zakresie motywowania menedżerów ...
 • Leśniewski, Michał Adam; Berny, Jan (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Motywowanie to funkcja zarządzania, ukierunkowana na osiągnięcie zamierzonego celu/-ów w rozwoju zasobów ludzkich. To funkcja nadająca sens i wartość pracy pracownika w danej organizacji. Motywowanie, aby było skuteczne, ...
 • Roguzińska, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2012)
  Celem opracowania jest przybliżenie wybranych rozważań sądu arbitrażowego o znaczeniu prejudycjalnym, w szczególności dotyczących jurysdykcji oraz pojmowania zarzutu pozbawienia prawa do sądu. Orzeczenie, o którym mowa w ...
 • Stychno, Ewa; Suska, Lidia (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  Pracoholizm jest najbardziej akceptowanym społecznie uzależnieniem współczesnego społeczeństwa. Celem badań było określenie wystąpienia zjawiska pracoholizmu w grupie zawodowej pielęgniarek w zależności od wieku, wykształcenia, ...
 • Żukowski, Marcin (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2014)
  The history of PRL (Polish People’s Republic) security authorities is a very interesting issue for contemporary researchers. The present article refers to an unknown section of this research area, namely the state of health ...
 • Minkina, Mirosław (Instytut Nauk Społecznych Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 2008)
  At the beginning of XXI century the North Atlantic Treaty Organisation and European Union are on the threshold of a new challenges affecting international security. Traditional threats have been replaced by asymmetric ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account