Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kubik, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2017)
  W artykule przedstawiono menedżerów jako grupę, która tworzy własną kulturę i prezentuje swoje wartości. W skali kraju jest to bardzo liczna grupa, która podobnie jak prawnicy, lekarze czy inżynierowie próbuje tworzyć ...
 • Kołodziejczyk, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
 • Mitura, Aneta (Instytut Filologii Polskiej. Akademia Podlaska, 2010)
  Surnames formed on the basis of apellative lexis, were created from common words, by means of a complete transfer of a given word to the personal name or by means of combining common words with various suffixes. However, ...
 • Nować, Mateusz (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  The article explores titles in the Poetry of Marcin Świetlicki. It opens with a short discussion of the definition of the word title and a brief literature review. Next the article touches on the question of whether or not ...
 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015)
  Johann Amos Comenius (1592, Nivnice in Mähren - 1670, Amsterdam) wird für einen Reformer und Denker der Epoche gehalten, die man Neuzeit nennt. Sein Charakter - neben anderen berühmten Figuren dieser Zeit – war von großer ...
 • Litwiniuk, Przemysław; Podstawka, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  Problematyka wypadków przy pracy rolniczej zawiera wiele problemów interpretacyjnych. Począwszy od 1 stycznia 1999 roku KRUS realizuje ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe, macierzyńskie. W ramach tego ubezpieczenia ochroną ...
 • Grzegorczuk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Pedagogiczne poglądy Jana Amosa Komeńskiego skupiały się wokół problemów kształcenia i wychowania dzieci, pracy nauczyciela i ich odpowiedzialności za przygotowanie młodych ludzi do życia społecznego, programów i podręczników ...
 • Jówko, Ewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Tematem artykułu jest problematyka dotycząca ucznia szczególnie uzdolnionego i jego funkcjonowania w kulturze szkoły. Autorka ukazuje występujące trudności edukacyjne uczniów zdolnych w kontekście trzech podstawowych ...
 • Bocian-Waszkiewicz, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  Edukacja inkluzyjna polega na włączeniu uczniów ze specjalnymi potrze-bami edukacyjnymi w środowisko ich zdrowych rówieśników i daje szansę uczęszcza-nia do szkoły w ich miejscu zamieszkania. Dlatego podstawowym obowiązkiem ...
 • Podniesińska, Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018)
  Artykuł poświęcono problematyce uczniów cierpiących na choroby psychiczne i ich edukacji. Opisano cechy charakterystyczne chorób psychicznych wpływające na funkcjonowanie w szkole. Zaproponowano również wskazówki dla ...
 • Dmowski, Rafał (Instytut Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo Naukowe, 2001)
 • Jasińska, Monika (Akademia Podlaska, 2010)
  Treść niniejszego artykułu obejmuje wybrane zagadnienia podkreślające istotę działań menedżera w procesie zarządzania współczesną organizacją. W znacznym stopniu podkreślona została specyfika funkcjonowania organizacji ...
 • Ignyś-Lipowiecka, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2013)
  Artykuł prezentuje zagadnienie udziału poszczególnych grup akcjonariuszy w zarządzaniu spółką akcyjną. Grupy uwzględnione w artykule to akcjonariusze instytucjonalni, akcjonariusze indywidualni, w tym pracownicy spółki. ...
 • Wagner, Marek (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, 2014)
  The article constitutes an attempt to describe the participation of Lithuanian forces in the warfare with Turks and Tatars from 1684 to 1699, i.e. from the formation of The Holy League until the Karłowice Treaty. Author ...
 • Kobernyk, Alexander; Osadchenko, Inna; Tkachuk, Larysa (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2019)
  The article describes philosophical, pedagogical and psychological aspects of Comenius’s scientific ideas based on the analysis of scientific findings of Ukrainian authors in different historical times. It is found that ...
 • Wojewoda-Buraczyńska, Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2018-09)
  Przepisy prawa odrywają szczególną rolę w inkluzji społecznej. Mogą one w sposób wiążący wpływać na zachowania ich adresatów. Z tego powodu poprawnie skonstruowane przepisy mogą w sposób znaczący wpływać na poprawę sytuacji ...
 • Szafrańska, Anna; Szyszka, Anna (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2011)
  The article deals with legal regulations of the life estate and flat easement contract as discussed in Polish law-related reference sources. The article presents the fundamental provisions, according to which the flat ...
 • Krupa, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Budowa infrastruktury technicznej jest kosztowna, dlatego gminy powinny być zainteresowane partycypowaniem przez inwestorów prywatnych w kosztach takich przedsięwzięć zarówno w formie umowy, jak i poprzez wydanie decyzji ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account