Browsing Czasopisma / Journals by Title

DSpace/Manakin Repository

Browsing Czasopisma / Journals by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lejzerowicz, Magda (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Celem pracy jest wykazanie nieprzygotowania uczelni wyższych do przyjęcia osób z niepełnosprawnością, jak również zbadanie sytuacji osób już studiujących. Założenia teoretyczne opierają się na teoriach niepełnosprawności ...
 • Krupowies, Walentyna (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie ; Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The object of analysis is the phenomenon of old age as an existential experience included in the late poetry of Czeslaw Milosz. Late works of Milosz, interpreted as a record of the aging process, create the cultural code ...
 • Trojanowski, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  W artykule poruszono zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego w działalno- ści gospodarczej przedsiębiorstw. We wstępie artykułu zwrócono uwagę na oddziaływanie przedsiębiorstw na środowisko naturalne. W rozdziale ...
 • Rojek, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W artykule zawarto rozważania dotyczące koncepcji otwartych innowacji (open innovation) jako modelu interaktywnego zarządzania innowacjami, będącego nowoczesną alternatywą dla tradycyjnego podejścia zamkniętego. ...
 • Bombiak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlach, 2015)
  Reputacja jest niezwykle ważnym czynnikiem sukcesu dzisiejszych organizacji. Celem procesu budowania reputacji jest tworzenie pozytywnych i trwałych relacji z interesariuszami, wśród których na szczególną uwagę zasługują ...
 • Nowogródzka, Teresa (Akademia Podlaska, 2009)
  W opracowaniu przybliżono istotę marketingu personalnego, przedstawiono problematykę outplacementu, jego rozwój oraz rolę, jaką odgrywa w marketingu personalnym. Zwrócono uwagę na założenia marketingu personalnego oraz ...
 • Криволапов, Владимир (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019)
  The article is devoted to the Russian bureaucracy as presented in the historical and fantastic narration of M. Saltykov-Shchedrin "The History of a City" and the prob-lem of prototypes of the books’ protagonist. Depending ...
 • Gdula, Anna (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  The article concerns the security problem in the axiological context. The author presents the review of contemporary definition of this notion dedicating a lot of attention to security as the special and fundamental value ...
 • Jarmoszko, Stanisław (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
  W nawiązaniu do bezpieczeństwa ekonomicznego przedstawione tu zostało zjawisko ekonomosfery bezpieczeństwa. To znacząca składowa antroposfery bezpieczeństwa, której istotą jest zastosowanie instrumentów ekonomicznych do ...
 • Posłuszny, Jacek; Dąbrowa, Ewa (Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010)
  In this paper we want to reflect on the role of education and social communication in counteracting the development of conflicts between different value systems - and specifically in counteraction of their radicalization. ...
 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  The article is a unique stroll along John Amos Comenius' life, full of difficult choices and writing. The author also tries to commemorate the cooperation of the Faculty of Humanities of the University of Natural Sciences ...
 • Sitarska, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2014)
  Jan Amos Komeński (1592, Nivnice na Morawach – 1670, Amsterdam) uważany jest za reformatora i myśliciela epoki zwanej nowożytnością. Jego postać – obok innych sławnych postaci tego okresu – zaważyła na biegu historii, ...
 • Pytka, Lesław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2013)
  W artykule autor rozważa powiązanie trzech nurtów pedagogiki: z jednej strony – segregacyjnego, integracyjnego oraz inkluzyjnego z pojęciami etycznymi, takimi jak: kara, tolerancja i dobroczynność (miłosierdzie), z drugiej ...
 • Borkowski, Andrzej (Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2013)
 • Unknown author (2015)
  This article presents a few verses by Pawlikowska-Jasnorzewska (1891-1945) and Halina Poświatowska (1935-1967). The text concerns the problem of love in the Polish poetry of two writers. The love is often the main subject ...
 • Urban, Justyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  The article presents observations related to communication based on a dialog with a man diagnosed with dementia of the Alzheimer type (6 stage according to the Global Deterioration Scale). The essential aim of the research ...
 • Trębicka-Postrzygacz, Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2017)
  Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie wybranych definicji niepełnosprawności i regulacji prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, zawartych w priorytetowych dokumentach Unii Europejskiej, ONZ i innych ...
 • Żuraw, Hanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2015)
  W niniejszym opracowaniu zaprezentowano nieredukcjonistyczną wizję całościowej, zhumanizowanej edukacji. Podstawą analiz uczyniono krytyczną refleksję nad stanem działania instytucji oświatowych. Następnie odwołano się do ...
 • Ścibisz, Justyna (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2018)
 • Matejek, Paweł; Foryś, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2014)
  W pracy podjęta została próba wyjaśnienia nietypowej dysproporcji drapieżników zimno- i ciepłokrwistych w faunie Australii. Do zbadania zaistniałej sytuacji wykorzystany został model Lotki-Volterry. Uzyskane wyniki z analizy ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account