Awangarda, awangardyzm, awangardowość w teorii i praktyce

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sobieraj, Sławomir
dc.contributor.author Bobryk, Roman
dc.date.accessioned 2017-02-16T11:40:14Z
dc.date.available 2017-02-16T11:40:14Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-83-64415-55-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1194
dc.description.abstract Od Redaktorów: Awangarda jako konkretny zespół tendencji i zjawisk pierw-szej połowy XX wieku, widzianych w perspektywie historii litera-tury i sztuki światowej, wydaje się jedynie krótkim przebłyskiem w zestawieniu z „rozmiarami” i chronologiczną rozpiętością poprze-dzających ją okresów kulturowych. W dodatku trudno oprzeć się wrażeniu, że „przebłyskowi” temu nigdy nie było dane zabłysnąć pełnym światłem, choć w poszczególnych krajach „wygasanie” awangardy niejednakowo rozłożyło się w czasie ze względu na różne uwarunkowania społeczno-polityczne. Na zachodzie Europy zwią-zane to było po części z reakcją na próby ekspansji ruchów rewolu-cyjnych po I wojnie światowej, postrzeganych jako zagrożenie dla powszechnie przyjętego tam modelu demokracji. Natomiast w „oj-czyźnie rewolucji”, Związku Radzieckim, proces ten, paradoksalnie, zaczął się nawet wcześniej i miał zdecydowanie najbardziej gwał-towny przebieg – dość wspomnieć, że wśród ofiar stalinowskiego terroru znalazło się wielu awangardowych artystów i literatów (m.in. Paweł Florenski, Wsiewołod Meyerhold, Borys Pilniak i sze-reg innych oraz sympatyzujący z ruchem komunistycznym polscy awangardyści jak Bruno Jasieński czy Witold Wandurski). Więk-szość twórców rosyjskich przymuszona sytuacją polityczną już na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia porzuciła dotychcza-sową poetykę i przeszła na pozycje „jedynie słusznej” sztuki i litera-tury realnego socjalizmu, proklamowanego oficjalnie na zjeździe pisarzy przez Maksyma Gorkiego w 1934 roku... pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.subject Awangarda pl
dc.subject Literatura pl
dc.subject Literatura polska 20 w. pl
dc.subject Sztuka pl
dc.title Awangarda, awangardyzm, awangardowość w teorii i praktyce pl
dc.type Book pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics