Awangarda, awangardyzm, awangardowość w teorii i praktyce

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Awangarda, awangardyzm, awangardowość w teorii i praktyce
Autor: Sobieraj, Sławomir; Bobryk, Roman
URI: http://hdl.handle.net/11331/1194
Date: 2016
Abstract: Od Redaktorów: Awangarda jako konkretny zespół tendencji i zjawisk pierw-szej połowy XX wieku, widzianych w perspektywie historii litera-tury i sztuki światowej, wydaje się jedynie krótkim przebłyskiem w zestawieniu z „rozmiarami” i chronologiczną rozpiętością poprze-dzających ją okresów kulturowych. W dodatku trudno oprzeć się wrażeniu, że „przebłyskowi” temu nigdy nie było dane zabłysnąć pełnym światłem, choć w poszczególnych krajach „wygasanie” awangardy niejednakowo rozłożyło się w czasie ze względu na różne uwarunkowania społeczno-polityczne. Na zachodzie Europy zwią-zane to było po części z reakcją na próby ekspansji ruchów rewolu-cyjnych po I wojnie światowej, postrzeganych jako zagrożenie dla powszechnie przyjętego tam modelu demokracji. Natomiast w „oj-czyźnie rewolucji”, Związku Radzieckim, proces ten, paradoksalnie, zaczął się nawet wcześniej i miał zdecydowanie najbardziej gwał-towny przebieg – dość wspomnieć, że wśród ofiar stalinowskiego terroru znalazło się wielu awangardowych artystów i literatów (m.in. Paweł Florenski, Wsiewołod Meyerhold, Borys Pilniak i sze-reg innych oraz sympatyzujący z ruchem komunistycznym polscy awangardyści jak Bruno Jasieński czy Witold Wandurski). Więk-szość twórców rosyjskich przymuszona sytuacją polityczną już na początku lat trzydziestych ubiegłego stulecia porzuciła dotychcza-sową poetykę i przeszła na pozycje „jedynie słusznej” sztuki i litera-tury realnego socjalizmu, proklamowanego oficjalnie na zjeździe pisarzy przez Maksyma Gorkiego w 1934 roku...

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics