Uwarunkowania rodzinne agresji wśród młodzieży gimnazjalnej

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Uwarunkowania rodzinne agresji wśród młodzieży gimnazjalnej
Autor: Kobylińska, Karolina; Antas-Jaszczuk, Alicja
URI: http://hdl.handle.net/11331/1190
Data: 2016
Źródło: Психология сегодня: взгляд современного студента. Сборник материалов XI международной студенческой научно-практической конференции по психологии, Брест, 13 мая 2016 года / под общей редакцией И.В. Шматковой, Брест 2016, s. 210-212
Streszczenie: Głównym celem podjętych badań była diagnoza uwarunkowań rodzinnych implikujących zachowania agresywne u młodzieży gimnazjalnej. Główny problem badawczy zawierał się w pytaniu: jakie uwarunkowania występujące w rodzinie wpływają na występowanie zachowań agresywnych u młodzieży gimnazjalnej? W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i adekwatną do niej technikę ankiety oraz narzędzie badawcze w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety. Badania przeprowadzono w lutym 2016 roku, wśród 42 uczniów w wieku 13-15 lat z klas gimnazjalnych ze szkół w Siedlcach (Polska). Wyniki badań ujawniły, iż związki emocjonalne z pozostałymi członkami rodziny mogą wpływać na poziom zachowań agresywnych młodzieży.
Opis: Tekst z: ХI МеждународнaЯ студенческaЯ научно-практическaЯ конференцaЯ «ПСИХОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА» 13 МАЯ 2016 г. Organizator: Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина. Artykuł studentki Karoliny Kobylińskiej, członkini Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów Kreatywnych pod opieką Agnieszki Roguskiej, napisany pod kierunkiem naukowym Alicji Antas-Jaszczuk. W chwili składania artykułu K. Kobylińska była studentką pedagogiki zs. edukacja wieku dziecięcego II roku I0, st. stacjonarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, na Wydziale Humanistycznym.

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki