Studium indywidualnego przypadku osoby z fobią społeczną

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż pełny rekord

Tytuł Studium indywidualnego przypadku osoby z fobią społeczną
Autor: Lipińska, Izabela; Antas-Jaszczuk, Alicja
URI: http://hdl.handle.net/11331/1189
Data: 2016
Źródło: Психология сегодня: взгляд современного студента. Сборник материалов XI международной студенческой научно-практической конференции по психологии, Брест, 13 мая 2016 года / под общей редакцией И.В. Шматковой, Брест 2016, c. 212-14
Streszczenie: Artykuł powstał na podstawie studium indywidualnego przypadku osoby z fobią społeczną. Celem badań było poznanie czynników, które mogły mieć wpływ na powstanie i rozwój fobii społecznej, oraz określenie skuteczności oddziaływań psychoterapeutycznych na badaną osobę. Do badań wykorzystano studium indywidualnego przypadku z wykorzystaniem takich technik, jak: obserwacja, analiza dokumentów oraz wywiad pogłębiony. W wyniku badań ujawniono, że problemy rodzinne, szkolne i rówieśnicze miały istotny wpływ na rozwój fobii społecznej u badanej. Poza tym kobieta jest obciążona genetycznie (nerwica, depresja ze strony matki). Wysiłki podjęte przez terapeutów, mimo dość późnej interwencji, znacząco zmniejszyły symptomy lęku społecznego.
Opis: Tekst z konferencji: ХI Международнaя студенческaя научно-практическaя конференцaя «ПСИХОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА» 13 МАЯ 2016 г. Organizator: Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина. Artykuł studentki Izabeli Lipińskiej, członkini Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów Kreatywnych pod opieką Agnieszki Roguskiej, napisany pod kierunkiem naukowym Alicji Antas-Jaszczuk. W chwili składania artykułu I. Lipińska była studentką pedagogiki zs. edukacja wieku dziecięcego II roku I0, st. stacjonarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, na Wydziale Humanistycznym.

Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki