Herosi eposów barokowych i późniejszych. Trwanie sarmackiego ethosu rycerskiego

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Musiał, Jan
dc.date.accessioned 2017-02-13T12:28:18Z
dc.date.available 2017-02-13T12:28:18Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Prywatne i publiczne w tekstach kultury: studia / red. Andrzej Borkowski, Antoni Czyż. Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016, s. 61-77 pl
dc.identifier.isbn 978-83-64415-33-3
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1185
dc.description.abstract Od Piotra Kochanowskiego, autora znakomitego przekładu "Goffreda abo Jeruzalem wyzwolonej" Torquato Tasso czyli wzorca barokowej i późniejszej epiki heroicznej, a jeśli od niego, to i od jego stryja, Jana Kochanowskiego, który ustalił ton pieśni epicznej polskiej - zacząć trzeba wywód o portretach naszych herosów literackich. Galeria taka obrazuje zarówno wielkich królów: Zygmunta II Augusta, Stefana Batorego, Władysława IV, jak i ich żołnierzy, hetmanów przede wszystkim: Krzysztofa Radziwiłła, Jana Karola Chodkiewicza, Stanisława Żółkiewskiego, Stanisława Lubomirskiego, którzy pod piórami Wacława Potockiego czy Samuela Twardowskiego sięgają antycznych pierwowzorów. W epoce następnej rycerzy sarmackich (Stefan Czarniecki w kreacji Kajetana Koźmiana) oraz całkiem współczesnych, jak książę Józef Poniatowski (w Józefiadzie Jędrzeja Świderskiego) przybędzie, a w kolejnej – także sporów o nich albo raczej o literackie ich wcielenia (o Mickiewiczowskiego Konrada Wallenroda czy Króla-Ducha Juliusza Słowackiego na przykład). A Sobieski pod Wiedniem Jadwigi Łuszczewskiej przed nami. Trwałości literackich egzemplifikacji etosu rycerskiego towarzyszy na przestrzeni ostatnich stuleci ewolucja świadomościowa. W socjologiczno-antropologicznej perspektywie Marii Ossowskiej, w mniejszy stopniu w historycznej – te wzorce osobowe i wątki genotypiczne przerastają nurt aksjologicznoliteracki. W kulturocentrycznej refleksji pozwalają się temu nurtowi rozlać na tyle szeroko, że można już ów ethos traktować jako rdzennie i ożywczo polski. W pedagogii narodowej objawia się to odradzaniem postaw honorowej dumy, odnoszonych do zupełnie już aktualnych objawów sarmackości – pomimo trapiących tę naszą współczesność aporii. pl
dc.description.sponsorship UPH w Siedlcach (131/91/S) pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Epos pl
dc.subject Etos rycerski pl
dc.subject Literatura baroku pl
dc.title Herosi eposów barokowych i późniejszych. Trwanie sarmackiego ethosu rycerskiego pl
dc.type Book chapter pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics