The verification of the graduates’ competencies as the element of education safety

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Melaniuk, Ewelina
dc.contributor.author Smarzewska, Agnieszka
dc.contributor.author Łaskarzewska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2017-02-03T13:12:17Z
dc.date.available 2017-02-03T13:12:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Doctrina. 2015, nr 12, s. 119-127 pl
dc.identifier.issn 1730-0274
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1166
dc.description Uczelnia przygotowując programy kształcenia uwzględnia potrzeby edu-kacyjne interesariuszy oraz konfrontuje je z popytem na pracę na rynku. Uzyskanie wysokiego poziomu kompetencji przez absolwenta szkoły wyższej zwiększa jego szanse na zatrudnienie. Celem artykułu jest weryfikacja kompetencji absolwentów z oczekiwaniami pracodawców przy podejmowaniu decyzji w procesach rekrutacyj-nych. Efektem analiz jest stwierdzenie iż, zapotrzebowanie na kompetencje pracow-ników ze strony pracodawców ma uzasadnienie w podaży posiadanych kompetencji przez absolwentów na rynku pracy. pl
dc.description.abstract While designing curriculums the university takes into account educa-tional needs of stakeholders and confronts them with the demand for labour on the market. Achieving a high level of competencies by the graduate of the higher school increases their chances of being employed. The purpose of this article is to verify the graduates’ competencies with the employers’ expectations while making decisions in the recruitment processes. The result of the analysis is the finding that the employers’ demand for employees’ skills is justified in the supply of graduates’ competencies on the labour market. pl
dc.language.iso en pl
dc.publisher Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Competencies pl
dc.subject Graduate pl
dc.subject Education safety pl
dc.subject Employer pl
dc.subject Absolwenci pl
dc.subject Bezpieczeństwo edukacyjne pl
dc.subject Kompetencje pl
dc.subject Pracodawca pl
dc.title The verification of the graduates’ competencies as the element of education safety pl
dc.title.alternative Weryfikacja kompetencji absolwentów elementem bezpieczeństwa edukacyjnego pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics