The verification of the graduates’ competencies as the element of education safety

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title The verification of the graduates’ competencies as the element of education safety
Tytuł równoległy: Weryfikacja kompetencji absolwentów elementem bezpieczeństwa edukacyjnego
Autor: Melaniuk, Ewelina; Smarzewska, Agnieszka; Łaskarzewska, Katarzyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1166
Date: 2015
Źródło: Doctrina. 2015, nr 12, s. 119-127
Abstract: While designing curriculums the university takes into account educa-tional needs of stakeholders and confronts them with the demand for labour on the market. Achieving a high level of competencies by the graduate of the higher school increases their chances of being employed. The purpose of this article is to verify the graduates’ competencies with the employers’ expectations while making decisions in the recruitment processes. The result of the analysis is the finding that the employers’ demand for employees’ skills is justified in the supply of graduates’ competencies on the labour market.
Description: Uczelnia przygotowując programy kształcenia uwzględnia potrzeby edu-kacyjne interesariuszy oraz konfrontuje je z popytem na pracę na rynku. Uzyskanie wysokiego poziomu kompetencji przez absolwenta szkoły wyższej zwiększa jego szanse na zatrudnienie. Celem artykułu jest weryfikacja kompetencji absolwentów z oczekiwaniami pracodawców przy podejmowaniu decyzji w procesach rekrutacyj-nych. Efektem analiz jest stwierdzenie iż, zapotrzebowanie na kompetencje pracow-ników ze strony pracodawców ma uzasadnienie w podaży posiadanych kompetencji przez absolwentów na rynku pracy.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics