Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Nowicka, Julia
dc.date.accessioned 2017-02-01T09:36:50Z
dc.date.available 2017-02-01T09:36:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Doctrina. 2015, nr 12, s. 105-117 pl
dc.identifier.issn 1730-0274
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1165
dc.description W prezentowanym artykule określono współczesne rozumienie pojęcia bezpieczeństwo narodowe, wskazując na jego metamorfozę związaną z uwarunko-waniami charakterystycznymi dla XXI w. Podkreślono zasadność podejmowania działań na rzecz ochrony i ratownictwa ludności oraz substancji materialnej i śro-dowiska przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi. W treści artykułu znaczą-ce miejsce zajmuje typologia zagrożeń, które ujęto jako podstawową kategorię bez-pieczeństwa narodowego. Zaznaczono wpływ rozwoju nauki i techniki na wzrost obaw społecznych i funkcjonowanie form narodowych. Wskazano także na syner-giczny typ współczesnych katastrof oraz określono źródła zagrożeń XXI w. wraz z ich wpływem na bezpieczeństwo narodowe, co wymagało podkreślenia roli i zadań sze-roko rozumianej obrony narodowej. pl
dc.description.abstract Abstrakt: W prezentowanym artykule określono współczesne rozumienie pojęcia bezpieczeństwo narodowe, wskazując na jego metamorfozę związaną z uwarunkowaniami charakterystycznymi dla XXI w. Podkreślono zasadność podejmowania działań na rzecz ochrony i ratownictwa ludności oraz substancji materialnej i środowiska przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi. W treści artykułu znaczące miejsce zajmuje typologia zagrożeń, które ujęto jako podstawową kategorię bezpieczeństwa narodowego. Zaznaczono wpływ rozwoju nauki i techniki na wzrost obaw społecznych i funkcjonowanie form narodowych. Wskazano także na synergiczny typ współczesnych katastrof oraz określono źródła zagrożeń XXI w. wraz z ich wpływem na bezpieczeństwo narodowe, co wymagało podkreślenia roli i zadań szeroko rozumianej obrony narodowej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Pracownia Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject pl
dc.subject Bezpieczeństwo narodowe pl
dc.subject Katastrofy pl
dc.subject Ratownictwo pl
dc.subject Ochrona środowiska pl
dc.subject Disaster pl
dc.subject Environmental protection pl
dc.subject National security pl
dc.subject Rescue service pl
dc.subject Katastrofy pl
dc.subject Ratownictwo pl
dc.subject Zagrożenia pl
dc.title Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego pl
dc.title.alternative Modern threats to national security pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics