Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego
Tytuł równoległy: Modern threats to national security
Autor: Nowicka, Julia
URI: http://hdl.handle.net/11331/1165
Date: 2015
Źródło: Doctrina. 2015, nr 12, s. 105-117
Abstract: Abstrakt: W prezentowanym artykule określono współczesne rozumienie pojęcia bezpieczeństwo narodowe, wskazując na jego metamorfozę związaną z uwarunkowaniami charakterystycznymi dla XXI w. Podkreślono zasadność podejmowania działań na rzecz ochrony i ratownictwa ludności oraz substancji materialnej i środowiska przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi. W treści artykułu znaczące miejsce zajmuje typologia zagrożeń, które ujęto jako podstawową kategorię bezpieczeństwa narodowego. Zaznaczono wpływ rozwoju nauki i techniki na wzrost obaw społecznych i funkcjonowanie form narodowych. Wskazano także na synergiczny typ współczesnych katastrof oraz określono źródła zagrożeń XXI w. wraz z ich wpływem na bezpieczeństwo narodowe, co wymagało podkreślenia roli i zadań szeroko rozumianej obrony narodowej.
Description: W prezentowanym artykule określono współczesne rozumienie pojęcia bezpieczeństwo narodowe, wskazując na jego metamorfozę związaną z uwarunko-waniami charakterystycznymi dla XXI w. Podkreślono zasadność podejmowania działań na rzecz ochrony i ratownictwa ludności oraz substancji materialnej i śro-dowiska przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi. W treści artykułu znaczą-ce miejsce zajmuje typologia zagrożeń, które ujęto jako podstawową kategorię bez-pieczeństwa narodowego. Zaznaczono wpływ rozwoju nauki i techniki na wzrost obaw społecznych i funkcjonowanie form narodowych. Wskazano także na syner-giczny typ współczesnych katastrof oraz określono źródła zagrożeń XXI w. wraz z ich wpływem na bezpieczeństwo narodowe, co wymagało podkreślenia roli i zadań sze-roko rozumianej obrony narodowej.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics