Niepodległość, suwerenność i demokracja w exposés premierów III Rzeczypospolitej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Niepodległość, suwerenność i demokracja w exposés premierów III Rzeczypospolitej
Tytuł równoległy: Independence, sovereignty and democracy in the exposés of Prime Ministers of the Poland
Autor: Kratiuk, Krystian
URI: http://hdl.handle.net/11331/1163
Date: 2015
Źródło: Doctrina. 2015, nr 12, s. 71-89
Abstract: Abstrakt: Dwadzieścia pięć lat po pierwszych polskich częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 r. oraz po przystąpieniu do Paktu Północnoatlantyckiego Organizacja i Unii Europejskiej, Polacy nadal uważają za ważne pojęcia niezależności i suwerenności. Oba te pojęcia są bardzo często utożsamiane w powszechnej świadomości z demokracją. Przez ćwierć wieku politycy piastujący stanowisko premiera wielokrotnie przywoływali te ważne dla społeczeństwa polskiego wartości. W tym artykule autor potwierdziły hipotezę, że premierzy wywodzący się z dawnej opozycji demokratycznej w PRL częściej odwoływali się w swoich exposé do idei: niepodległości, suwerenności i demokracji niż premierzy wywodzący się z partii postkomunistycznych. Analiza wykazała również, że upływ czasu nie umniejsza wagi tego rodzaju zobowiązań formułowanych przez polityków. Polscy premierzy od 1989 r. – bez wyjątku – popierali integrację Polski w ramach Traktatu Północnoatlantyckiego oraz członkostwo Polski w Unii Europejskiej, mimo że byli świadomi, że Polska poprzez przynależność do organizacji międzynarodowych zmuszona została do porzucenia część swojej suwerenności.
Description: Twenty–five years after the first Polish partly–free legislative election in June 1989 and after the? entrance to the North Atlantic Treaty Organizationand and to the European Union, the Poles still regard as important concepts of the in-dependence and the sovereignty. Both are very often identified, by many societies, with the democracy. Over the quarter century thirteen politicians hold the office of the prime minister. In their first speeches in the Parliament, Polish prime minis-ters repeatedly invoked on those important for Polish society values. In this article author confirmed the hypothesis that the prime ministers de-scended from the former democratic opposition in PRL referred more often in theirs exposés to the ideas of the independence, the sovereignty and the democracy, than prime ministers derived from the postcommunist party. The analysis also revealed that the passage of time does not reduce the number of Polish prime ministers commitments to these ideas. Polish prime ministers since 1989 – without exception – accepted the integration of the Polish Third Republic of North Atlantic Treaty Or-ganization and to the European Union, even though they were aware that Poland abandon for those international organizations part of its sovereignty. This applica-tion is also confirmed by the analysis of the most important speeches of the prime ministers in Polish parliament.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics