Rozwój regionalny w ujęciu komparatywnym - na przykładzie Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Górnego Śląska. Poziom rozwoju – analiza wybranych aspektów

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Rozwój regionalny w ujęciu komparatywnym - na przykładzie Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Górnego Śląska. Poziom rozwoju – analiza wybranych aspektów
Tytuł równoległy: Regional development – The example of Lower Silesia, Opole and Upper Silesia
Autor: Janusek-Krysińska, Nikola
URI: http://hdl.handle.net/11331/1161
Date: 2015
Źródło: Doctrina. 2015, nr 12, s. 35-54
Abstract: Abstrakt: Artykuł zawiera analizę porównawczą poziomu rozwoju trzech polskich województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Za pomocą opracowanego miernika rozwoju regionalnego, autor analizuje cztery główne komponenty rozwoju – gospodarka, konkuren-cyjność i innowacje, kapitał ludzki, kapitał społeczny i jakość życia. Autor stawia tezę, że województwo najlepiej rozwinięte gospodarczo osiąga pozytywne wyniki także na pozostałych płaszczyznach analizy. Badania rozwoju regionalnego powinny być zatem wieloczynnikowe, gdyż proces ten związany jest nie tylko z gospodarką, ale wpływa również na sferę społeczną (np. warunki życia ludności) czy polityczną (konieczność prowadzenia polityki regionalnej uwzględniającej mocne i słabe strony województwa).
Description: This paper is the comapartive analysis of the level of development of three Polish voivodships: dolnośląskie, opolskie and śląskie. By means of elaborated in-strument of regional development, the author analyzes the four main components of development – the economy, the competitiveness and innovations; the human capital; the social capital and the quality of life. The author argues that the most economically developed region attains positive results in the other analyzed aspects. The study of regional development should therefore be multifactorial, because this process is not only connected with the economy, but also with the social sphere (e.g. the living conditions of the population) or political (necessity of conduct region-al policy, which takes into account strengths and weaknesses of the voivodeship).

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics