Surowce energetyczne - karta przetargowa Federacji Rosyjskiej w bezpieczeństwie energetycznym Europy

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Surowce energetyczne - karta przetargowa Federacji Rosyjskiej w bezpieczeństwie energetycznym Europy
Tytuł równoległy: Energy raw materials – a bargaining chip Russian Federa-tion in the energy security of Europe
Autor: Wódka, Mariusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/1138
Date: 2017-01-19
Źródło: Polska - Rosja: polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kontynuacja i zmiana / red. nauk. Mirosław Minkina, Malina Kaszuba. - Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016, s. 217-234
Abstract: Narastające konflikty miedzy Rosją a Europą, wzajemne sankcje ekonomiczne i gospodarcze wywołane konfliktami z sąsiadami mogą w przyszłości doprowadzić do ograniczenia dostaw i dostępu do surowców naturalnych z Federacji Ro-syjskiej. Poprzez pełną kontrolę kanałów przesyłowych na terytorium Europy, przejęcie większości udziałów lub pełną kontrolę dystrybutorów w państwach sąsiadujących oraz pełne uzależnienie Unii Europejskiej od rosyjskiego czynnika energetycznego Rosja chce uzyskać dominującą pozycje nie tylko w regionie, lecz na arenie międzynarodowej (globalnej). Rozwijanie niekonwencjonalnych metod wydobycia ropy naftowej, a także przejmowanie przez największe rosyjskie koncerny energetyczne zagranicznych rafinerii, najnowszych technologii, wiedzy i umiejętności pozwala realizować Federacji Rosyjskiej politykę ekspansji na nowe terytoria bogate w surowce energetyczne, takie jak Arktyka, oraz odbudowę utraconej pozycji supermocarstwa przy pomocy surowców energetycznych. Konflikt na Ukrainie, kryzys na Krymie i związane z tym nałożone wzajemnie na siebie sankcje nakazują poważnie podejść do kwestii bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej.
Description:
 
Increasing conflicts between Russia and Europe, mutual economic and commercial sanctions due to conflicts with its neighbours may in the future lead to supply constraints and access to natural resources in the Russian Federation. Through the complete control of transmission channels on European territory, acquisition of a majority interest or full control of distributors in neighbouring countries and the European Union’s full dependence on Russian energy and environmental impacts, Russia wants to gain a dominant position not only in the region but in the international arena (global).Developing unconventional methods of extracting oil, as well as taking over the largest Russian energy corporations overseas refineries, the latest technology, knowledge and skills allows the Russian Federation to pursue a policy of expansion into new territories rich energy resources, such as the Arctic and the restoration of the lost positions superpower using energy resources. The conflict in Ukraine, the crisis in the Crimea and the ensuing superimposed on each other sanctions require serious approach to the issue of energy security in the European Union.
 
Publikacja recenzowana
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics