Zmiany w rosyjskiej polityce bezpieczeństwa i ich implikacje dla Polski

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zmiany w rosyjskiej polityce bezpieczeństwa i ich implikacje dla Polski
Tytuł równoległy: Changes in russian security policy and its implications for Poland
Autor: Tarnawski, Marcin
URI: http://hdl.handle.net/11331/1136
Date: 2017-01-19
Źródło: Polska - Rosja: polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kontynuacja i zmiana / red. nauk. Mirosław Minkina, Malina Kaszuba. - Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016, s. 175-193
Abstract: Celem niniejszego opracowania jest analiza najważniejszych kwestii rosyjskiej polityki bezpieczeństwa, które pojawiły się po kryzysie na Ukrainie w 2014 r. Widać wyraźnie zmiany zarówno w kwestii postrzegania przez rosyjskie władze sytuacji międzynarodowej, jak i w środowisku międzynarodowym będące wynikiem rosyjskiego zaangażowania w konflikt na Ukrainie. Pierwszym analizowanym problemem będzie zmiana podejścia rosyjskiego prezydenta do najbliższej zagranicy, motywowana w głównej mierze sprawami ideologicznymi. Problem drugi to przewartościowanie rosyjskiego podejścia militarnego, które przejawiło się nie tylko zmianą doktryny militarnej, ale zaowocowało testem w realnym świecie (tzw. wojna hybrydowa na Ukrainie). Trzecią analizowaną sprawą będą stosunki Rosji z Zachodem. Podstawowa teza opracowania dotyczy pojawienia się zasadniczych zmian w międzynarodowym środowisku bezpieczeństwa, które powstały w wyniku rosyjskich działań w 2014 r. oraz przedstawienie implikacji tych wydarzeń dla Polski. Wydaje się jednak, że pozycja międzynarodowa Rosji w żaden sposób nie uległa poprawie, wręcz przeciwnie, pojawiło się wiele nowych problemów, z którymi rosyjskie władze będą musiały sobie poradzić w najbliższym czasie. W konsekwencji dość wy-raźnie zmieniło się otoczenie międzynarodowe Polski, która zmuszona jest przewartościować część swoich działań w zakresie bezpieczeństwa i uwzględnić kilka nowych czynników do tej pory nieobecnych (bardziej agresywna polityka Rosji, niestabilna sytuacja na Ukrainie, trudne stosunki między Zachodem a Rosją czy sankcje ekonomiczne wobec Rosji).
Description: The aim of this study is to analyse the most important aspects of Russia’s security policy that emerged following the Ukrainian crisis in 2014. The most noticeable changes apply not only to the perception of the international situation by the Russian authorities, but also to the alteration of the international environment resulting from Russia’s engagement in Ukraine. The problem that will be analysed first is the evolution of Russia’s approach to the immediate neighbouring countries, motivated predominantly by ideological matters. Another problem is the change in the military doctrine, which led to the practical application of a so-called hybrid war in a real-life dimension. The third issue that is going to be put under scrutiny is the relationship between Russia and the West. The underlying thesis of this paper concerns the fundamental changes in the international security environment that emerged as a result of Russian activities undertaken in 2014 and to present the implications of these events for Poland. It appears, however, that they did not strengthen Russia’s international position – quite the contrary. They gave rise to a myriad of new problems that the Russian authorities will have to tackle in the near future. As a result, clearly changed international environment of Poland, who is forced to re-evaluate some of their activities in security policy and take into account several new factors (a more aggressive policy of Russia, the unstable situation in Ukraine, the difficult relations between the West and Russia or economic sanctions against Russia).

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics