Aspiracje polityczne społeczności rosyjskiej w Izraelu

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Aspiracje polityczne społeczności rosyjskiej w Izraelu
Tytuł równoległy: Political aspirations of the russian community in Israel
Autor: Tarasiuk, Renata
URI: http://hdl.handle.net/11331/1135
Date: 2017-01-19
Źródło: Polska - Rosja: polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kontynuacja i zmiana / red. nauk. Mirosław Minkina, Malina Kaszuba. - Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016, s. 151-173
Abstract: Abstrakt: W artykule przedstawiono problematykę politycznych aspiracji społeczności rosyjskiej w Izraelu. Uwzględniono: krótką historię rosyjskiej emigracji od czasów carskich do głasnosti, aspekty prawne, wyjątkowe okoliczności polityczne oraz charakterystykę emigrantów. Po Operacji „Kadesz”, jak również po wojnie sześciodniowej, wielu Żydów z ZSRR rozpoczęło starania o wizy wyjazdowe do Izraela, jednak większość z nich spotkała się z odmową. Ci, którym odmówiono wyjazdu, przeszli do historii rosyjskiej emigracji jako pokolenie „refuseników” (zwanych inaczej otkaznikami, czy po hebrajsku Mesurve ha-Alija, Acirej Cijon). W 1989 r. radziecki przywódca Michaił Gorbaczow zdecydował się na złagodzenie restrykcji wobec emigrantów. W latach 90. wyemigrowało ze Związku Radzieckiego około miliona rosyjskich Żydów. Początkowo napotykali oni bariery kulturowe, polityczne, religijne i językowe. Większość Żydów z ZSRR nie chciała kontynuować politycznych tradycji marksistowsko-leninowskiej lewicy, która kojarzyła się z negatywnym eksperymentem radzieckim. Szczególnym momentem dla rozwoju politycznych ambicji rosyjskich emigrantów w Izraelu było utworzenie dwóch partii politycznych reprezentujących interesy Rosjan w Izraelu: Yisrael Ba Aliyah (Izrael dla Emigracji) i Yisrael Beiteinu (Nasz Dom Izrael). Stopniowo sytuacja Rosjan w Izraelu ulegała zmianie w kierunku identyfikacji z izraelską społecznością i zanikała potrzeba podkreślania odmienności.
Description: This article shows problem approach of which the Subject are political aspirations of the Russian Community in Israel . There were introduced: short history of Russian emigration, which wasrelated to the threats from Czar to Glasnost; legislation; the exceptional political circumstances, characteristics of immigrants and conclusions. Following the Miwca Kadesz (Kadesz-Operation) and also Six-Day Year, many Soviet Jews began applying for exit visas, but they received a negative reply. These people are called generation of „refusenikim” (other designations are: otkaznik, Mesurve ha-Alija, Acirej Cijon), which is a part of the history of Russian emigration. In 1989 Soviet President Mikhail Gorbachev decided to lift restrictions on emigration. In the 90s were emigrated a milion of Russian Jews from Soviet Union. Problems with cultural, political and religious and linguistic integration have been overcome. Most of Soviet Jews wouldn’t continue the political tradition of left, which was caused by bad political experience of Soviet Union. A significant moment for the development of political ambitions was the creation of Russian political parties: Yisrael Ba Aliyah (Israel for Emigration) and Yisrael Beiteinu (Israel is our Home). Gradually the situation of immigrants has changed and a sense of separateness amongst Russians in State Israel has disappeared and they become consciuos citizens of Israel.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics