Amerykański system obrony antybalistycznej oraz faktyczne źródła rosyjskiego sprzeciwu

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Amerykański system obrony antybalistycznej oraz faktyczne źródła rosyjskiego sprzeciwu
Tytuł równoległy: American system anti-missile defense and real sources of russian opposition
Autor: Pawlikowicz, Leszek
URI: http://hdl.handle.net/11331/1133
Date: 2017-01-19
Źródło: Polska - Rosja: polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kontynuacja i zmiana / red. nauk. Mirosław Minkina, Malina Kaszuba. - Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016, s. 129-140
Abstract: Amerykański program BMD jest formalnie postrzegany jako największe – obok rozszerzania NATO na Wschód – wyzwanie dla bezpieczeństwa Federacji Rosyj-skiej od chwili powstania państwa w końcu 1991 r. Jednak ze względu na mające miejsce w ciągu ostatniego ćwierćwiecza w Rosji zaniechania modernizacyjne (w odróżnieniu od imponującego skoku technologicznego dokonanego w Chinach) – zwłaszcza w odniesieniu do sfery gospodarczej – faktycznie może on stanowić znacznie większe potencjalne wyzwanie dla rosyjskiej ekonomii, geopolityki i prestiżu niż dla jej zdolności obronnych. Stąd próba ambitnej odpowiedzi, polegającej na forsowaniu kosztownych programów zbrojeniowych, może być – paradoksalnie – taką samą pułapką, jak próba utrzymania parytetu w odpowiedzi na mityczny program SDI ze strony ZSRR. Wystarczającą pod względem efektywności militarnej (efektu odstraszania), a przy tym relatywnie najtańszą ekonomicznie odpowiedzią jest utrzymywanie przez Rosję strategicznych sił jądrowych na obecnym pułapie ilościowym. W długofalowej perspektywie de-cydujące dla przyszłej pozycji oraz siły tego państwa, a także jego „atrakcyjności” i „siły przyciągania” w przestrzeni międzynarodowej będzie znaczące podniesienie potencjału gospodarczego, zwłaszcza w sferze wysokich technologii oraz w branżach odpowiedzialnych za zaspokojenie szeroko rozumianej konsumpcji. Tego typu strategia doprowadziła do bezprecedensowego rozwoju Chin.
Description:
 
The American program BMD has been formally regarded as the greatest –alongside NATO enlargement to the East – challenge to the security of the Russian Federation since the establishment of the state at the end of 1991. However, due to the modernization omissions taken place in the last quarter of a century in Russia (in contrast to the impressive technological leap made in China) – particularly with regard to the economic sphere – in fact it can be a much greater potential challenge for the Russian economy, geopolitics and prestige than for its defense capabilities. Hence, an ambitious attempt of response consisting in pushing through the costly weapons programs can be – paradoxically – the same trap as an attempt to maintain parity in response to the mythical program SDI from the Soviet Union. Sufficient, in terms of the military effectiveness (deterrence effect), and at the same relatively cheapest cost, the answer is to keep Russia’s strategic nuclear forces to present a quantitative ceiling. In the long term, decisive for the future position and strength of the country as well as its “attractiveness” and “attraction” in the international sphere will be a significant increase ofthe economic potential, especially in the sphere of high technologies and industries responsible for meeting the wider consumption. This type of strategy has led to the unprecedented development of China.
 
Publikacja recenzowana
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics