Surowce energetyczne w polityce Federacji Rosyjskiej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Surowce energetyczne w polityce Federacji Rosyjskiej
Tytuł równoległy: Energy resources Russian Federation policy
Autor: Kaszuba, Malina; Stempień, Marta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1130
Date: 2017-01-19
Źródło: Polska - Rosja: polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kontynuacja i zmiana / red. nauk. Mirosław Minkina, Malina Kaszuba. - Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016, s. 79-90
Abstract: Niniejszy artykuł ukazuje, jak istotne miejsce zajmują surowce energetyczne w polityce Federacji Rosyjskiej. Wiele państw, w tym Ukraina, Białoruś czy Gruzja, silnie odczuwają rosyjską „petro-siłę”, opartą na wykorzystywaniu zasobów ropy naftowej i gazu jako narzędzia polityki zagranicznej. Potęga ta bazuje na przewadze rosyjskiej gospodarki i jej dominującej pozycji w regionie. W ostatnich latach Rosja wykorzystuje swój potencjał energetyczny. Otwarcie wynagradza sprzymierzeńców i karze wrogów, starannie wykorzystując różnorodne taktyki, od gróźb czy podniesienia cen do bezwarunkowych embarg, które wywołują straty u przeciwników Moskwy, zarówno pod względem ekonomicznym jak i zwiększonej niestabilności politycznej. Polityka energetyczna Kremla jest zagrożeniem dla wszystkich państw, które importują rosyjską ropę naftową i gaz, szczególnie w przypadku państw małych, biednych, zależnych, które Rosja uznaje za bliską zagranicę (ближнее зарубежье), tj. byłe republiki radzieckie. Jednakże rosyjskie władze wykorzystują swoje wpływy nie tylko, by nagradzać przyjaciół i karać wrogów, starając się odzyskać swoje wpływy nad regionem. Wyrażają również ambicje odzyskania potęgi, ponieważ wpływ działań Kremla wykracza daleko poza bezpośrednich sąsiadów.
Description:
 
This chapter presents how important place the energy resources occupy in the policy of the Russian Federation. Many countries, including Ukraine, Belarus and Georgia strongly feel the Russian “petro-force”, based on taking advantage of oil and gas as a tool of foreign policy. That power is founded on the superiority of the Russian economy and its dominant position in the region. In recent years, Russia is using its energy potential. Openly rewards allies and punishes enemies, carefully using a variety of tactics, from threats or prices increase to absolute embargoes, that cause loss to the Moscow’s opponents, both in terms of economic and increased political instability. Kremlin’s energy policy is a threat to all countries that import Russian oil and gas, especially in the case of small, poor, dependent states, which Russia considers to be near abroad (ближнее зарубежье) the former Soviet republics. However, the Russian authorities use their influence not only to reward friends and punish enemies, trying to regain its influence over the region. Also express the ambitions of regaining power, because the impact of the Kremlin goes far beyond the direct neighbors.
 
Publikacja recenzowana
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics