Integracja obszaru poradzieckiego jako element polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Integracja obszaru poradzieckiego jako element polityki bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej
Tytuł równoległy: Integration in the post-soviet area as an element of security policy of the Russian Federation
Autor: Daniluk, Aleksandra
URI: http://hdl.handle.net/11331/1129
Date: 2017-01-19
Źródło: Polska - Rosja: polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kontynuacja i zmiana / red. nauk. Mirosław Minkina, Malina Kaszuba. - Siedlce: Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016, s. 61-78
Abstract: Rosja próbuje wpływać na byłe republiki radzieckie nie tylko za pomocą hard power, ale również poprzez soft power, do której zaliczyć można liczne projekty integracji politycznej i gospodarczej. Właśnie ten zakres rosyjskich działań ze-wnętrznych jest przedmiotem niniejszego artykułu. W pracy autorka stawia czte-ry tezy, wokół których konstruuje swoją analizę: (1) integracja obszaru poradzieckiego jest elementem bardzo silnie akcentowanym w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej; (2) próby integracji obszaru poradzieckiego odbywały się na wszystkich najważniejszych płaszczyznach współpracy międzynarodowej: politycznej, bezpieczeństwa, gospodarczej; (3) koncepcje integracji obszaru poradzieckiego są ściśle związane ze sprawowaną w Rosji prezydenturą; (4) integracja obszaru poradzieckiego na płaszczyźnie bezpieczeństwa (rozumiana zgodnie z wąską definicją bezpieczeństwa jako współpraca militarna) jest stałym elementem polityki zagranicznej Rosji, niezależnie od sprawowanej prezydentury. Powyższe tezy zostaną zweryfikowane na podstawie analizy dokumentów programowych, składających się na rosyjską koncepcję bezpieczeństwa oraz prezentacji najważniejszych inicjatyw integra-cyjnych podejmowanych przez Rosję od momentu rozwiązania Związku Radzieckiego do czasów najnowszych.
Description: Russia tries to influence former Soviet republics, not only by hard power, but also by the soft power which including various projects of political and economic integration. This range of Russian external action is the subject of this article. In this paper, author formulates four points around which constructs her analysis: (1) integration of post-Soviet space is strongly emphasized in Russia’s security policy; (2) attempts of integration the post-Soviet space took place at the all major levels of international cooperation: political, security and economic; (3) concepts of integration the post-Soviet space are closely related to the political leadership in Russia; (4) integration the post-Soviet space in the field of security is a constant element in Russian Foreign Policy, during all presidencies. The above thesis will be verified by analysis of documents constituting the Russian security concept and by the presentation of the most important integration initiatives undertaken by Russia since the dissolution of the Soviet Union to modern times.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics