Nagranie prywatne jako dowód w sprawie karnej w świetle nowelizacji K.P.K.

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Nagranie prywatne jako dowód w sprawie karnej w świetle nowelizacji K.P.K.
Tytuł równoległy: Private recording as evidence in criminal proceedings in connection with recent amendments of the Polish Code of Criminal Procedure
Autor: Leśniewski, Kamil
URI: http://hdl.handle.net/11331/1123
Date: 2015
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2015, nr 2(1), s. 95-106
Abstract: Szybki rozwój technologiczny dostarczył nam wielu narzędzi, do używania których nie powinniśmy mieć oporów. Ostatnie dwie dekady to radykalne zmiany na tym polu. Niemniej jednak, procedura karna tym przeobrażeniem w dużej mierze nie podołała, za wyjątkiem prawa dowodowego. Celem artykułu jest skupienie się na kwestii wykorzystania, jako dowodu w sprawie karnej nagrania prywatnego. W artykule przeanalizowane zostały problemy związane z przedmiotowym zagadnieniem. Autor przedstawia przeciwstawne zapatrywania doktryny na kwestię dowodów prywatnych, w szczególności nagrań na nośnikach elektronicznych. Praca jest skoncentrowana na wpływie, jaki wywiera na przedmiotowej kwestii Wielka Nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 roku. Autor zwraca uwagę na potencjalne trudności z interpretacją nowych uregulowań prawnych, jak i niedostatki przedmiotowej nowelizacji.
Description: Rapid technological development has provided us with new efficient tools that we should not hesitate to use. In the last two decades we have seen technical revolution around us. Nevertheless, criminal procedure does not follow that change – saving evidence law. The article is focused on application of private recordings in Polish criminal procedure, with particular emphasis on its value as an evidence. The paper analyses practical problems related to the issue. The author presents different definitions of private evidence and private recording. The findings and conclusions represented in the author’s analysis show that the issue of private recording is very vital and has to be examined profoundly. Changes, that are shown in the article were introduced on 1st of July 2015, had been estimated as a huge step in “releasing” private evidence. The author pays attention to potential difficulties in interpretation of the new regulations.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics