Istota i dylematy bezpieczeństwa demokratycznego państwa

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Istota i dylematy bezpieczeństwa demokratycznego państwa
Tytuł równoległy: The essence and dilemmas ofthe democratic country's security
Autor: Kuć, Tomasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/1122
Date: 2015
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności. 2015, nr 2(1), s. 82-94
Abstract: Celem artykułu jest odpowiedź na zasadniczy dylemat pojawiający się w organizacji i funkcjonowaniu demokratycznych państw. Polega on na konieczności zapewnienia bezpieczeństwa przy jednoczesnej ochronie określonego katalogu wartości, w tym praw i wolności obywateli. Autor podejmuje próbę teleologicznej analizy pojęcia „bezpieczeństwo państwa” w warunkach funkcjonowania demokracji konstytucyjnej. Po określeniu ogólnych desygnatów tego pojęcia, rozpatruje je w kontekście relacji ochrony struktur państwa do zabezpieczenia interesów personalnych i grupowych ogółu obywateli. Wskazuje na ich aksjologiczno-prawne aspekty sformalizowane w ustawie zasadniczej oraz podkreśla synergiczną współzależność pomiędzy bezpieczeństwem struktur organizacji państwowej a bezpieczeństwem społeczeństwa – narodu.
Description: The goal of this article is to an answer to a fundamental dilemma that appears in the organisation and functioning of democratic countries. It arises from the necessity to provide national security while simultaneously ensuring a specific catalogue of values, including citizen laws and freedoms. The author attempts a teleological analysis of the conception of national security in the conditions of a constitutional democracy. After defining the general characteristics of the security conception, the author investigates them in terms of relations between the security of national structures and personal and group interests of the citizens. The author points out their axiological and legal aspects formalised in the fundamental law and underlines the synergic interdependence between the security of national organisational structures and the security of the society – the nation.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics