Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym jako element bezpieczeństwa osobistego Polaków

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zagrożenie wykluczeniem cyfrowym jako element bezpieczeństwa osobistego Polaków
Tytuł równoległy: Risk of digital exclusion as a part of personal security of Poles
Autor: Żuk, Jadwiga
URI: http://hdl.handle.net/11331/1115
Date: 2015
Źródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności - 2015, nr 1(1), s. 169-180
Abstract: Brak komputera i dostępu do Internetu jest głównym czynnikiem wywołującym zjawisko podziału, a w konsekwencji wykluczenie cyfrowe. Drugim ważnym elementem tego zjawiska jest brak potrzeby korzystania z nowych technologii. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu wydaje się konieczne, ponieważ dotyka ono najsłabszych grup społecznych: osób starszych, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, z rodzin dysfunkcyjnych, a także mieszkańców wsi i małych miasteczek. Zapewniając dostęp do Internetu w każdym miejscu naszego kraju i edukację osób zagrożonych można wpływać na zmniejszenie tego negatywnego zjawiska. Inkluzja społeczna ma wpływ na poprawę jakości życia poszczególnych jednostek, a pośrednio wpływa również na rozwój społeczno-gospodarczy całego kraju.
Description: The lack of computer and Internet access is a factor that causes division and, consequently, the digital exclusion. Another important element of this phenomenon is lack of need to use new technologies. The action against digital exclusion is so necessary that it affects the most vulnerable groups: the elderly people, disabled, long-term unemployed, dysfunctional families, as well as residents of villages and small towns. Providing access to the Internet in every place of our country and education of people at risk can have an influence on reducing this negative phenomenon. Social inclusion has the effect of improving the quality of life of individuals, and indirectly affects the socio-economic development of the whole country.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics