De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

 

ISSN 2450-5005

Czasopismo nie posiada wersji papierowej, z tego względu wszystkie publikacje umieszczone na stronie są wersjami pierwotnymi (referencyjnymi). Opublikowane teksty dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Wydawca: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Redaktor naczelna: dr Malina Kaszuba. Zastępcy redaktor naczelnej: mgr Marta Stempień, mgr Maciej Tołwiński. Sekretarz redakcji mgr Anna Lasota. Redaktor językowy (język rosyjski)/ language editor (Russian) - mgr Aleksiej Pulik.Redaktor językowy (język angielski)/language editor (English) - mgr Hanna Sienkiewicz-Kaya Redaktor językowy (język niemiecki)/language editor (German) - dr Adriana Pogoda-Kołodziejak Redaktor językowy (język polski)/ language editor (Polish) - mgr Tomasz Chodowiec.

Strona czasopisma: http://www.desecuritate.uph.edu.pl/

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

 • Harasim, Konrad (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Celem artykułu jest przedstawienie negatywnych skutków psychospołecznych, jakie powoduje bezrobocie. Przedmiotem artykułu jest współczesna identyfikacja następstw bezrobocia: dezintegracji i wykluczenia społecznego, braku ...
 • Florczak, Agnieszka (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Artykuł podejmuje tematykę psychologicznych mechanizmów bezpieczeństwa zdrowotnego. Na początku rozważań wyjaśnione zostało pojęcie zdrowia oraz jego klasyczny podział. Zdrowie jest to nie tylko brak choroby ale również ...
 • Дашин, Алексей Викторович; Епифанова, Елена Владимировна (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Качественные продукты питания – это основа для обеспечения здоровья нации. В России действует Закон «О защите прав потребителя», однако некачественные продукты питания остаются в магазинах. Решить вопрос продовольственной ...
 • Drzewiecki, Paweł (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przestępczości nieletnich jako zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Głównym problemem badawczym jest pytanie – jakie są skutki przestępczości nieletnich dla bezpieczeństwa ...
 • Чепус, Алексей Викторович (Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa. Wydział Humanistyczny. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  В процессе анализа источников, описывающих реализацию механизма ответственности исполнительной власти в европейских странах, исследовательский интерес автора был направлен на изучение неоднородности и разнообразия правовых ...

Szukaj w repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Kanały RSS