Rozwikłanie zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a innowacyjnymi zachowaniami organizacyjnymi

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bratnicka, Katarzyna
dc.contributor.author Ingram, Tomasz
dc.contributor.author Wronka-Pośpiech, Martyna
dc.date.accessioned 2017-01-06T17:30:01Z
dc.date.available 2017-01-06T17:30:01Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 38 (111) 2016, s. 213-225 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1094
dc.description Creativity and innovativeness are important premises of value creation and value appropriation, and the organizational climate remains a key instrument in shaping employees behaviours. The aim of this paper is to identify the relationship between the organizational climate and innovative organizational behaviour. Using data from 225 respondents employed in 30 IT companieskey hypothesis testing the positive influence of the organizational climate on organizational innovative behaviour is confirmed. Implications for theory and practice, as well as directions for future research are formulated. pl
dc.description.abstract Twórczość i innowacyjność są trudnymi do wykluczenia przesłankami tworzenia i zawłaszczania przez przedsiębiorstwo wartości, a klimat organizacyjny jest kluczowym narzędziem kształtującym odpowiednie zachowania pracowników. Celem artykułu jest identyfikacja zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym i innowacyjnymi zachowaniami organizacyjnymi. W oparciu o dane 225 respondentów zatrudnionych w 30 przedsiębiorstwach branży IT główna hipoteza mówiącą o pozytywnym wpływie klimatu organizacyjnego na innowacyjne zachowania organizacyjne została potwierdzona. W zakończeniu przedstawiono implikacje teoretyczne i praktyczne. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.subject Klimat organizacyjny pl
dc.subject Przedsiębiorstwa małe i średnie pl
dc.subject Technologie Informacyjne (informatyka) pl
dc.subject Zachowania innowacyjne pl
dc.subject Innovative behaviours en
dc.subject Information Technology (IT) en
dc.subject Organizational climate en
dc.subject Small and medium size enterprises en
dc.title Rozwikłanie zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a innowacyjnymi zachowaniami organizacyjnymi pl
dc.title.alternative Untangling the relationship between the organizational climate and innovative organizational behaviour en
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics