Rozwikłanie zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a innowacyjnymi zachowaniami organizacyjnymi

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Rozwikłanie zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a innowacyjnymi zachowaniami organizacyjnymi
Tytuł równoległy: Untangling the relationship between the organizational climate and innovative organizational behaviour
Autor: Bratnicka, Katarzyna; Ingram, Tomasz; Wronka-Pośpiech, Martyna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1094
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 38 (111) 2016, s. 213-225
Abstract: Twórczość i innowacyjność są trudnymi do wykluczenia przesłankami tworzenia i zawłaszczania przez przedsiębiorstwo wartości, a klimat organizacyjny jest kluczowym narzędziem kształtującym odpowiednie zachowania pracowników. Celem artykułu jest identyfikacja zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym i innowacyjnymi zachowaniami organizacyjnymi. W oparciu o dane 225 respondentów zatrudnionych w 30 przedsiębiorstwach branży IT główna hipoteza mówiącą o pozytywnym wpływie klimatu organizacyjnego na innowacyjne zachowania organizacyjne została potwierdzona. W zakończeniu przedstawiono implikacje teoretyczne i praktyczne.
Description: Creativity and innovativeness are important premises of value creation and value appropriation, and the organizational climate remains a key instrument in shaping employees behaviours. The aim of this paper is to identify the relationship between the organizational climate and innovative organizational behaviour. Using data from 225 respondents employed in 30 IT companieskey hypothesis testing the positive influence of the organizational climate on organizational innovative behaviour is confirmed. Implications for theory and practice, as well as directions for future research are formulated.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics