Towards a knowledge-based organizational culture - discussion on empirical studies

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Towards a knowledge-based organizational culture - discussion on empirical studies
Tytuł równoległy: W kierunku kultury organizacyjnej opartej na wiedzy – dyskusja badań empirycznych
Autor: Pietruszka-Ortyl, Anna
URI: http://hdl.handle.net/11331/1093
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 38 (111) 2016, s. 157-168
Abstract: The starting point of this paper is characteristic of the essence of organizational pathologies and dysfunctions. This discussion is a contribution of deliberation on the development of an optimal organizational culture - permitting the acquisition and maintenance of key employees. The present publication presents the results of empirical research regarding dysfunction and the pathology of the organizational culture of enterprises in Poland. 195 respondents were examined whose opinions were interpreted in the context of the challenges of creating a model, in terms of the knowledge economy, types of organizational culture - a culture based on knowledge, a culture of trust and a culture of cooperation.
Description: Punktem wyjścia w opracowaniu jest charakterystyka istoty patologii i dysfunkcji organizacyjnych. Dyskusja stanowi przyczynek deliberacji dotyczących kształtowania optymalnej kultury organizacyjnej – sprzyjającej zdobywaniu i utrzymywaniu kluczowych pracowników. Niniejsza publikacja przedstawia wyniki badań empirycznych dotyczących dysfunkcji i patologii kultury organizacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Przebadano 195 respondentów, których opinie zinterpretowano w kontekście wyzwań kształtowania wzorcowych w warunkach gospodarki opartej na wiedzy typów kultury organizacyjnej – kultury opartej na wiedzy, kultury zaufania oraz kultury współpracy.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics