Управление государственным долгом в транзитивной экономике

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Управление государственным долгом в транзитивной экономике
Tytuł równoległy: Zarządzanie długiem publicznym w gospodarce tranzytownej
Public debt management in a transitive economy
Autor: Egorov, Alexandre
URI: http://hdl.handle.net/11331/1086
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 38 (111) 2016, s. 11-29
Abstract:
 
В статье определены общие и специфические причины образования суверенного долга Республики Беларусь как транзитивной экономики постсоветского типа; проведен анализ состояния и динамики суверенного долга; исследована степень долговой зависимости и долговой устойчивости экономики Беларуси; проанализированы возможности экономики по обслуживанию и погашению государственного долг, методы управления внешним государственным долгом.
 
: The article defines the general and specific reasons of the formation of sovereign debt of the Republic of Belarus as a transitive economy of the post-Soviet type; conducted analysis of the state and dynamics of sovereign debt; the degree of indebtedness and debt sustainability of the Belarusian economy and its ability to service and repay the national debt; analyzed management practices to the external public debt.
 
Description: W artykule podano ogólne i szczegółowe przyczyny powstawania długu Republiki Białorusi jako tranzytywnej gospodarki typu poradzieckiego. Przeanalizowano stan i dynamikę długu publicznego, poziom zadłużenia białoruskiej gospodarki oraz jej zdolność do obsługi i spłaty długu, a także sposoby zarządzania zewnętrznym długiem publicznym.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics