The efficiency of the modern organization as a result of the process of management by value

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Śmiłowska, Alina
dc.contributor.author Bartczak, Magdalena
dc.contributor.author Senkus, Piotr
dc.date.accessioned 2017-01-03T16:12:30Z
dc.date.available 2017-01-03T16:12:30Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 38 (111) 2016, s. 169-179 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1083
dc.description Współczesny pracownik nie oczekuje już tylko satysfakcjonującego wynagrodzenia i poczucia bezpieczeństwa pracy, ale także szansy dla rozwoju i samorealizacji. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga od menedżerów, by stworzyć niepowtarzalne warunki pracy. Sposobem aby tak się stało jest wdrożenie przez menadżerów zarządzania przez wartości, które przyniosą wymierne rezultaty tylko, wtedy jeśli angażuje pracowników w aktywny sposób. pl
dc.description.abstract The contemporary employee no longer expects only satisfying remuneration and a sense of job security, but also an opportunity for development and self-realization in a company. Satisfying such needs requires managers to create a unique workplace. The way to make it happen is the implementation of managing by values that will only yield rational results, however, if performed through a thought-out process that involves employees in an active manner. Starting from a accurate diagnosis of the environment, through workshops, all the way to implementation and constant improvement, the process will allow to introduce the organization to a new and more effective management system. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Changes en
dc.subject Leadership en
dc.subject Management by value en
dc.subject Management under change process en
dc.subject Organisation effectiveness en
dc.subject Efektywność organizacji pl
dc.subject Przywództwo pl
dc.subject Zarządzanie w procesie zmian pl
dc.subject Zarządzanie przez wartość pl
dc.subject Zmiany pl
dc.title The efficiency of the modern organization as a result of the process of management by value en
dc.title.alternative Efektywność nowoczesnej organizacji jako rezultat procesu zarządzania przez wartości pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics