The process orientation. The roots and scale of use in the world

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wysokińska-Senkus, Aneta
dc.contributor.author Senkus, Piotr
dc.contributor.author Čėsna, Jonas
dc.date.accessioned 2016-12-31T18:11:18Z
dc.date.available 2016-12-31T18:11:18Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 38 (111) 2016, s. 145-156 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1082
dc.description W artykule przedstawiono koncepcję orientacji procesowej oraz jej popularność i zastosowanie w różnych regionach świata. Materiał do opracowania stanowią źródła literaturowe, szczególnie te przygotowywane w ośrodkach naukowych, które zajmują się badaniami nad rozwojem orientacji procesowej, takich jak: Aalborg University, Graz University of Technology, Eindhoven University of Technology, Queensland University of Technology, University of Potsdam , University of Innsbruck, Institute of Databases and Information Systems, Ulm University, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Nanyang Technological University, Singapore, Singapore Institute of Manufacturing Technology, oraz raporty takich firm, jak: Capgemini, Gartner, BPM&O Akademie, BPtrends. Studia literaturowe zostały wzbogacone przez analizy wykonane przy wykorzystaniu narzędzia analitycznego Google Trends. pl
dc.description.abstract The following paper provides an overview of the concept of the process orientation and its popularity and use in the different regions of the world. The main methods to collect the information was desk research of scientific papers, reports or research data an results from scientific institutions around the world, particularly those that do research on the process orientation, such as: Aalborg University, Graz University of Technology, Eindhoven University of Technology, Queensland University of Technology, University of Potsdam, University of Innsbruck, Institute of Databases and Information Systems, Ulm University, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Nanyang Technological University, Singapore, Singapore Institute of Manufacturing Technology and companies such as Capgemini, Gartner, BPM & O Academy, BPtrends. Literature studies have been enriched by the analysis made using analytic tools Google Trends. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Changes en
dc.subject Leadership en
dc.subject Management by value en
dc.subject Management under change process en
dc.subject Przywództwo pl
dc.subject Zarządzanie przez wartość pl
dc.subject Zarządzanie w procesie zmian pl
dc.subject Zmiany pl
dc.title The process orientation. The roots and scale of use in the world en
dc.title.alternative Orientacja procesowa. Korzenie i skala stosowania na świecie pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics