”Eye tracking” the method and psychology of consumer behaviour on the market

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wereda, Wioletta
dc.contributor.author Pinzaru, Florina
dc.date.accessioned 2016-12-31T17:16:24Z
dc.date.available 2016-12-31T17:16:24Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 38 (111) 2016, s. 77-87 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1078
dc.description Niniejsza publikacja przedstawia rolę, jaką odgrywa nowoczesna metoda „Eye tracking” w psychologii zachowań konsumenta na rynku. Metoda ta jest szczególnie wykorzystywana w medycynie i psychologii. W ostatnich latach znalazła ona również szerokie zastosowanie w naukach ekonomicznych, szczególnie w marketingu. pl
dc.description.abstract This publication presents the role which the modern method called "Eye tracking" plays in the psychology of consumer behaviour on the market. This method is particularly used in medicine and psychology. In recent years, it has been also widely used in economic sciences, especially in marketing. en
dc.language.iso en pl
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Consumer behaviour en
dc.subject Eye tracking method en
dc.subject Marketing pl
dc.subject Metoda Eye tracking pl
dc.subject Zachowania konsumenta pl
dc.title ”Eye tracking” the method and psychology of consumer behaviour on the market en
dc.title.alternative Metoda „Eye tracking” a psychologia zachowań konsumenta na rynku pl
dc.type Article pl


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics