Unifying the regulation of budget accounting

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Unifying the regulation of budget accounting
Tytuł równoległy: Ujednolicanie regulacji rachunkowości budżetowej
Autor: Wakuła, Monika
URI: http://hdl.handle.net/11331/1076
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 38 (111) 2016, s. 41-50
Abstract: The unity of information from financial reports of economic entities from various countries in the era of globalization takes on particular importance. To achieve such information, harmonization and standardization of accounting rules in which the final result is financial reporting is necessary. The data obtained from financial reports is also the basis for appraising the authorities on the ways public funds are managed. Therefore, it is important for the included information to be reliable, credible and comparable. It can be provided by the introduction of International Public Sector Accounting Standards.
Description: Jednolitość informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych pochodzących różnych krajów w dobie globalizacji nabiera istotnego znaczenia. Aby uzyskać takie informacje, niezbędna jest harmonizacja i standaryzacja zasad rachunkowości, której ostatecznym wynikiem jest sprawozdanie finansowe. Dane ze sprawozdań finansowych są również podstawą do rozliczenia władz z gospodarowania środkami publicznymi. Dlatego tak ważne jest, aby informacje zwarte w sprawozdaniach były rzetelne, wiarygodne i porównywalne. Zapewnić to może wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics