Funkcje służb specjalnych RP w świetle regulacji prawnych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Funkcje służb specjalnych RP w świetle regulacji prawnych
Tytuł równoległy: The functions of special services of the Republic of Poland in the light of legal regulations
Autor: Kuć, Tomasz
URI: http://hdl.handle.net/11331/1061
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 37 (110) 2016, s. 135-149
Abstract: Służby specjalne stanowią tradycyjny i istotny element systemu bezpieczeństwa państwa, którego funkcjonowanie w warunkach demokratycznego państwa prawa oparte jest o zespół legislacyjnych upoważnień i ograniczeń. Celem niniejszej publikacji jest analiza ustawowych zadań polskich służb specjalnych pod kątem wyabstrahowania funkcji, jakie są przez nie realizowane w systemie bezpieczeństwa. Ustawy kompetencyjne tajnych instrumentów bezpieczeństwa definiują obszary ich zainteresowani nakładają na nie bloki zadań, na podstawie których można mówić o wykonywaniu przez służby funkcji informacyjnej, kontrolno-ochronnej i procesowej.
Description: Special services constitute a traditional and important part of the system of state security which, when functioning under the democratic rule of law, is based on a set of legislative authorizations and restrictions. The aim of hereby publication is to analyze the statutory tasks of the Polish special services as regards the abstracting functions which are implemented by the services within the security system. The act on competence of secret security instruments defines the areas of their interests and impose the blocks of tasks on these entities on the basis of which one can discuss the performance of information, control-protection and process functions by the services.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics