Przedsiębiorczość w sektorze MSP – źródłem informacji w procesie formułowania strategii zatrudnienia w organizacji

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Przedsiębiorczość w sektorze MSP – źródłem informacji w procesie formułowania strategii zatrudnienia w organizacji
Tytuł równoległy: Entrepreneurship in MSC as a source of information in the process of an employment strategy formation
Autor: Multan, Ewa; Rak, Anna Maria
URI: http://hdl.handle.net/11331/1055
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 37 (110) 2016, s.61-71
Abstract: W gospodarce opartej na wiedzy kapitał ludzki, określany współcześnie jako wartościowy zasób, który dostarcza organizacji wymiernych korzyści, stanowi źródło jej przyszłych dochodów i kanwę konkurencyjności. Menedżerowie, aby pozyskać cenny kapitał, dokonują przemyślanych i celowych działań, które przekładają się na realizację strategii zatrudnienia. Jednym z elementów procesu formułowania strategii zatrudnienia jest analiza rynków pracy prowadzona tak po stronie podażowej, jak i popytowej. Informacje pozyskiwane przez pracodawców na temat rynku pracobiorców mogą dotyczyć np.: przedsiębiorczości, wielkości zatrudnienia i przychodów generowanych do gospodarki, kreowania nowych miejsc pracy, które to informacje sukcesywnie gromadzi m.in. Główny Urząd Statystyczny (GUS). W niniejszym opracowaniu przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw zostanie omówiona w odniesieniu do procesu formułowania strategii zatrudnienia. Ocena sytuacji na rynku, prowadzona z uwzględnieniem możliwości pozyskania pracowników o kluczowych dla organizacji kompetencjach, jaką niewątpliwie stanowi przedsiębiorczość, jest zgodna z Europejską Strategią Zatrudnienia, Strategią „EUROPA 2020”, strategią lizbońską i rekomendacjami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Podstawowym celem opracowania było rozpoznanie skali zjawiska przedsiębiorczości w sektorze MSP w Polsce oraz przeprowadzenie jego analizy w kontekście procesu formułowania strategii zatrudnienia
Description: In a knowledge-based economy, human capital is perceived today as a tremendous asset that generates tangible benefits of future incomes and competitive advantages for each organization. Managers act reasonably to gain the capital and implement an employment strategy. Part of an employment strategy formation is the labour market analysis from both perspectives – supply and demand. Information about employers gathered by employees could concern, for instance, entrepreneurship, employment size, incomes delivered for the economy, new work place creation, which data are gradually collected by, among others, the Central Statistical Office (CSO). In the following paper entrepreneurship in the small and medium companies sector is evaluated from the perspective of employment strategy creation. Labour market assessment focused on possibilities of finding employees with a key competence such as entrepreneurship, complies with the European Employment Strategy, “EUROPE 2020” Strategy, The Lisbon Strategy and recommendations issued by the Polish Entrepreneurship Development Agency (EDA) in Poland. The main goal of the paper is to identify the scale of entrepreneurship in MSC in Poland and to analyse this phenomenon in the context of employment strategy formation.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics