Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji w zespołach wirtualnych

DSpace/Manakin Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Stefaniuk, Tomasz
dc.date.accessioned 2016-11-12T08:58:35Z
dc.date.available 2016-11-12T08:58:35Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 37 (110) 2016, s.49-60 pl
dc.identifier.issn 2082-5501
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11331/1054
dc.description Virtual teams are an increasingly observed element of modern organizations, which is steadily gaining in importance. However, apart from the many advantages of this form of work organization they bring new challenges, such as problems with information and ICT systems security. This article outlines the problem of information and ICT systems security in virtual teams. In this article virtual teams are characterized by briefly presenting their nature and characteristics that distinguish them from other forms of teamwork, as well as defined security of information and ICT systems, indicating the main attributes of security and its impact on virtual teams effective work. It also presents the greatest threats to information security in virtual teams such as cloud computing, the use of mobile devices, or threats connected with virtual team members. en
dc.description.abstract Zespoły wirtualne są coraz częściej zauważanym elementem współczesnych organizacji, który stale zyskuje na znaczeniu. Jednak poza wieloma zaletami tej formy organizacji pracy niosą one ze sobą nowe wyzwania, takie jak problemy z bezpieczeństwem informacji i systemów teleinformatycznych. Artykuł przedstawia zagadnienia bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych w zespołach wirtualnych. Dokonano w nim charakterystyki zespołów wirtualnych, przedstawiając pokrótce ich istotę oraz cechy odróżniające je od pozostałych form pracy zespołowej, jak również zdefiniowano bezpieczeństwo informacji i systemów teleinformatycznych, wskazując na główne atrybuty bezpieczeństwa oraz jego wpływ na skuteczną pracę zespołów wirtualnych. Zaprezentowano w nim również największe zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji w zespołach wirtualnych, takie jak: cloud computing, stosowanie mobilnych urządzeń czy zagrożenia ze strony członków zespołu wirtualnego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.publisher Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach pl
dc.rights Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ *
dc.subject Bezpieczeństwo informacji pl
dc.subject System zarządzania bezpieczeństwem informacji pl
dc.subject Zespół wirtualny pl
dc.subject Information security en
dc.subject Information security management system en
dc.subject Virtual team en
dc.title Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji w zespołach wirtualnych pl
dc.title.alternative Threats to the security of information in virtual teams en
dc.type Article pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics