Prakseologiczne aspekty jakości zarządzania kryzysowego

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Prakseologiczne aspekty jakości zarządzania kryzysowego
Tytuł równoległy: Praxeological aspects of the quality of crisis management
Autor: Filipek, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/1052
Date: 2016
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. - Nr 37 (110) 2016, s.33-48
Abstract: Tekst przedstawia system zarządzania kryzysowego w ujęciu prawnym i w oparciu o literaturę przedmiotu. Ukazuje interpretacje pojęć takich jak: zarządzanie kryzysowe, sytuacja kryzysowa, kryzys. Treść w szczególności koncentruje się na prakseologicznym ujęciu jakości wraz z analizą jej istotnych wyznaczników. Do wyznaczników tych zaliczono: sprawność, w zakres której polska szkoła prakseologii zalicza np. skuteczność, ekonomiczność, efektywność. Tekst charakteryzuje te walory także z punktu widzenia literatury nowszej. Autorka akcentuje rolę, jaką może pełnić kultura bezpieczeństwa w doskonaleniu funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego.
Description: The paper presents the system of crisis management from the legal point of view and on the basis of the relevant literature. The Author provides interpretations of such notions as: crisis management, a crisis situation, a crisis. The article is focused on the praxeological approach to quality along with the analysis of its important indicators. The indicators include: functionality which, according to the Polish School of Praxeology consists of efficacy, efficiency and effectiveness. The paper also characterizes those qualities from the point of view of more recent literature. The Author emphasizes the possible role of security culture in perfecting the functioning of the system of crisis management.

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics