Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 37 (110), 2016 by Issue Date

DSpace/Manakin Repository

Browsing Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 37 (110), 2016 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Roman, Kamil; Selwon, Adam (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Niniejsza publikacja przedstawia rolę, jaką pełnią zaawansowane systemy informatyczne w efektywnej realizacji procesów zarządzania w przedsiębiorstwie logistycznym. Publikacja ta omawia typy wykorzystywanych w logistyce ...
 • Łazuga, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Niniejsza publikacja ma na celu ukazanie,jak dużym wydarzeniem logistycznym są Światowe Dni Młodzierzy, które odbędą się w Krakowie w lipcu 2016 roku. Omówiono tutaj aspekty związane z transportem, wyżywieniem, zakwaterowaniem, ...
 • Modzelewska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie jaki wpływ ma wykorzystanie Internetu na działalność przedsiębiorstwa w sektorze handlu. Omówiono korzyści, jakie wiążą się ze sprzedażą produktów przez Internet oraz ...
 • Laskowska, Paulina (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Niniejsza publikacja przedstawia zastosowanie zasad logistyki w branży gastronomicznej. Wskazane zostały nowoczesne rozwiązania logistyczne coraz powszechniej stosowane w przedsiębiorstwach gastronomicznych. Obecnie ...
 • Święcka, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Artykuł omawia wątpliwości dotyczące podstaw, na jakich opiera się ocena bezprawności przy instytucji bezpodstawnego wzbogacenia. Powyższa problematyka jest punktem wyjścia do analizy wątku etyczno-moralnego: czy poza ...
 • Kania, Leszek (Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016)
  Artykuł przedstawia nieznany epizod z kariery zawodowej gen. Bolesława Wieniawy- Długoszowskiego. W 1921 r. oficer ten, będący najbliższym współpracownikiem Naczelnego Wodza, marszałka Jozefa Piłsudskiego, został oskarżony ...
 • Krawczyk, Paweł (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Status prawny Kościoła katolickiego w PRL nie był jasno zdefiniowany. Analiza ówczesnego prawodawstwa oraz wzajemnych relacji państwa i Kościoła prowadzi do wniosku, iż władzy, wbrew założeniom, nie udało się sprowadzić ...
 • Kuć, Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Służby specjalne stanowią tradycyjny i istotny element systemu bezpieczeństwa państwa, którego funkcjonowanie w warunkach demokratycznego państwa prawa oparte jest o zespół legislacyjnych upoważnień i ograniczeń. Celem ...
 • Jałowiec, Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Sednem działalności logistycznej jest nieustanna optymalizacja przepływów fizycznych towarów wraz z towarzyszącymi im strumieniami informacyjnymi. Na przestrzeni lat doszło do integracji podmiotów zaangażowanych w dany ...
 • Ter-Saakova, Ilana (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  In the modern conditions of the market economy, every enterprise struggles for its consumer. To attract and retain consumers of the manufactured products, enterprises develop and offer a wide range of extra terms which ...
 • Mystkowska, Iwona; Baranowska, Alicja; Zarzecka, Krystyna; Gugała, Marek; Lipiecki, Marcin (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Celem badań była ocena opłacalności uprawy ziemniaka w gospodarstwie indywidualnym w latach 2012-2013, a przeznaczonego do przemysłu skrobiowego. Materiał badawczy stanowiły bulwy ziemniaka odmiany Tajfun. Dane pochodziły ...
 • Turchetti, Luca; Fiume Fagioli, Filippo; Ciuchi, Paolo; Lindita, Reci; Ciani, Adriano; Świrska, Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  The mission that was assigned to the accounting for the initial spread of the technique in the world, until the '30s was basically characterized by the prediction and control of the financial position. The great specialist ...
 • Niewęgłowski, Marek; Klepacka-Dunajko, Izabela; Dunajko, Damian (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  W opracowaniu przedstawiono wyniki badań dotyczących związku pomiędzy wartością wskaźnika przedsiębiorczości gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa mazowieckiego a odległością tych gmin od ośrodków gospodarczych. ...
 • Multan, Ewa; Rak, Anna Maria (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  W gospodarce opartej na wiedzy kapitał ludzki, określany współcześnie jako wartościowy zasób, który dostarcza organizacji wymiernych korzyści, stanowi źródło jej przyszłych dochodów i kanwę konkurencyjności. Menedżerowie, ...
 • Stefaniuk, Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Zespoły wirtualne są coraz częściej zauważanym elementem współczesnych organizacji, który stale zyskuje na znaczeniu. Jednak poza wieloma zaletami tej formy organizacji pracy niosą one ze sobą nowe wyzwania, takie jak ...
 • Machowicz, Kinga (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Wolność wypowiedzi podlega ochronie prawnej bez względu na formę, w której wypowiedź ta została wyrażona. Odpowiedzialność jest immanentnym elementem wolności wypowiedzi. Wynika to zarówno z prawa stanowionego, wykładni ...
 • Filipek, Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  Tekst przedstawia system zarządzania kryzysowego w ujęciu prawnym i w oparciu o literaturę przedmiotu. Ukazuje interpretacje pojęć takich jak: zarządzanie kryzysowe, sytuacja kryzysowa, kryzys. Treść w szczególności ...
 • Siluk, Tatiana (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2016)
  W artykule przedstawiane są sposoby regulowania transgranicznego postępowania upadłościowego w różnych krajach, przedstawiono ewolucję międzynarodowego prawa gospodarczego, omówiono istniejące obecnie metody regulowania ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account