Młodzież w obszarze mediów lokalnych w Polsce i na Białorusi – komunikat z badań

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Młodzież w obszarze mediów lokalnych w Polsce i na Białorusi – komunikat z badań
Autor: Roguska, Agnieszka
URI: http://hdl.handle.net/11331/1049
Date: 2016
Źródło: Современная журналистика: традиции, новаторство, контекст. Материалы Республиканской научно-практической конференции Брест, 10–11 марта 2016 года / под общей редакцией Л.В. Скибицкой. - Брест: Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2016, s. 125-139.
Abstract: Artykuł ma na celu zbadanie zainteresowania mediami lokalnymi młodych ludzi w wieku 20–26 lat w Polsce i na Białorusi. Chciano uzyskać informacje odnośnie jakości uczestniczenia w odbiorze treści miejscowych mediów i ich ewentualnej kreacji. Młodzi ludzie wyrastali i obcują z mediami na szeroką skalę oddziaływania, z dostępem do internetu, portali społecznościowych, będąc jednocześnie obserwatorami i konsumentami zjawisk globalnych. Autorkę interesuje postrzeganie mediów lokalnych i potrzeba ich funkcjonowania w ocenie młodej generacji. Badania ankietowe na Białorusi zostały przeprowadzone podczas odbywania stażu naukowego w Брестском государственном университетe им. А.С. Пушкина na Wydziale Społeczno-Pedagogicznym w dniach 29.02 –04.03.2016 r. Ponadto na tej uczelni przeprowadzono wywiady pomiędzy aktywnym uczestniczeniem w zajęciach psychoruchowych w realizowanym projekcie unijnym w ramach Erasmus Mundus Action 2 – MID 2014 “Physical activation of the eldery in the socio-cultural centext of Belarus”. Łącznie przebadano 122 respondentów. Tego samego typu badania zostały przeprowadzone w Polsce w latach 2014–2016 na próbie 316 młodych Polakach w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na Wydziale Humanistycznym. W niniejszym artykule problematyka badawcza oscyluje wokół następujących grup zagadnień: 1) potrzeba funkcjonowania mediów lokalnych; 2) rodzaje mediów lokalnych z których respondenci najczęściej korzystają; 3) udział młodych ludzi w kreowaniu treści i wizerunku mediów lokalnych.
Description:
 
Tekst z konferencji: Республиканская научно-практическая конференция pt. «Современная журналистика: традиции, новаторство, контекст», которая состоится 10-11 марта 2016 года. Organizator: Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, филологический факультет, кафедра журналистики - Людмила Васильевна Скибицкая.
 
Publikacja recenzowana
 

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics