Bezpieczeństwo w zarządzaniu informacją na poziomie systemów informatycznych

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Bezpieczeństwo w zarządzaniu informacją na poziomie systemów informatycznych
Tytuł równoległy: Security information management at the level of information systems
Autor: Wyrębek, Henryk
URI: http://hdl.handle.net/11331/1032
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 22 (95) 2012, s. 463-470
Abstract: Funkcjonowanie organizacji uzależnione jest od przetwarzania różnorodnych informacji. System informacyjny sprawia, że użytkownik dysponuje narzędziem do podejmowania celowego działania. Informacje stanowią zasoby organizacji. Zasoby te, aby były użyteczne, nie mogą być zbiorem dowolnej ich prezentacji. Informacje winny być przedstawione w postaci określonego modelu. Wymagania dotyczące ich przetwarzania i przechowywania z użyciem technologii informatycznej są różne i zależą od stosowanego hardware'u i software'u. Systemy informatyczne stają się coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane. Istnieje stała zależność, iż bardziej złożony system informatyczny wymaga bardziej złożonych zabezpieczeń. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach informatycznych obejmuje zespół procesów zmierzających do osiągnięcia i utrzymania ustalonego poziomu bezpieczeństwa1. W artykule podjęto próbę oceny uwarunkowań zapewnienia bezpieczeństwa w zarządzaniu informacją na poziomie systemów informatycznych w organizacji. Do realizacji przyjętego celu artykułu zastosowano metodę analizy dokumentacji źródłowej oraz metodę sondażu diagnostycznego
Description: The functioning of an organization is dependent on a variety of information processing. The information system allows you to have a tool to take purposeful action, and provide information resources. These resources, if they are to be useful, cannot be presented in an unrestricted way. Information should be presented in the form of a particular model. Requirements for the processing and storage of information technology are different and depend on the harware and software employed. Computer systems are becoming more complex and complicated. There is a belief that more complex systems require more complex security. Information security management systems include a set of processes to achieve and maintain a steady level of security. This article attempts to assess the security considerations in the management of information systems in organizations. For the attainment of the purpose of the article we used the method of source analysis and the method of diagnostic survey

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics