Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie Wawel S.A. - studium przypadku

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie Wawel S.A. - studium przypadku
Tytuł równoległy: Valuation of intellectual capital on the example of the Wawel S.A. – case study
Autor: Bombiak, Edyta
URI: http://hdl.handle.net/11331/1014
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 22 (95) 2012, s. 229-244
Abstract: Obecny etap rozwoju światowej gospodarki uczynił z kapitału intelektualnego główne źródło wartości przedsiębiorstwa. Kapitałem tym dysponuje każde przedsiębiorstwo, jednak nie każde potrafi to wykorzystać. Niewykorzystane zasoby kapitału intelektualnego mogą stanowić jedynie źródło kosztów. Do skutecznego zarządzania tym kapitałem niezbędny jest jego pomiar. Jest to jednak proces trudny ze względu na niematerialny charakter aktywów tworzących kapitał intelektualny. Dlatego ustalenie wartości tego kapitału wymaga indywidualnego podejścia bazującego na zbilansowanym zbiorze metod i wskaźników dopasowanych do specyfika konkretnej organizacji. W niniejszym artykule przedstawiono przykład wyceny kapitału intelektualnego dla spółki Wawel S.A. z wykorzystaniem opisanych w literaturze metod szacowania wartości tego kapitału. Zakres dostępnych danych zdeterminował wybór i zastosowanie metod pomiaru
Description: The current stage of development of the world economy makes us see intellectual capital as the major source of value for the company. Each enterprise has this capital, however, not all of them are able to use it, and unused resources of intellectual capital can only be a source of cost. For effective management of the capital, measurement is required, but this is a difficult process due to the intangible nature of the assets constituting intellectual capital. Therefore, to determine the value of the capital, an individual approach based on a balanced set of methods and indicators tailored to the specifics of a particular organization is required. This article presents an example of valuation of intellectual capital for the Wawel SA company, using the methods estimating the value of the capital. The scope of available data determined the choice and application of the methods of measurement

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics