Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym

DSpace/Manakin Repository

Show full item record

Title Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym
Tytuł równoległy: Quality management in the food industry
Autor: Toruński, Janusz
URI: http://hdl.handle.net/11331/1007
Date: 2012
Źródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie. Nr 22 (95) 2012, s. 119-127
Abstract: Jakość żywności w XXI wieku zajmuje kluczowe miejsce. Zarządzania jakością żywności jest w obecnych czasach nieodzownym elementem, na którym przemysł spożywczy opiera swoje działania. Podstawowym instrumentem w dążeniu do wysokiej jakości żywności jest system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) uznany powszechnie za najbardziej skuteczny sposób zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Skuteczność wdrożenia i funkcjonowania systemu HACCP uwarunkowana jest właściwym zaprojektowaniem samego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem szeroko rozumianych zasad zarządzania jakością w każdym obszarze działania przedsiębiorstwa. W artykule podjęto próbę oceny procesu wdrażania systemu HACCP w zakładzie mleczarskim. Do realizacji przyjętego celu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz analizę dokumentów źródłowych
Description: The quality of food in the twenty-first century is a key factor. Food quality management is an essential element of the present time, and the base for the activities of the food industry. The main instrument in the pursuit of high-quality food is the system of HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) widely recognized as the most effective way to ensure food safety. The effectiveness of the implementation and operation of the HACCP system is dependent on the appropriate design of the project, taking into account the wider quality management principles in every area of the company. This article attempts to assess the implementation of the HACCP system in the dairy plant. For attainment of the purpose, the method of diagnostic survey and the analysis of source documents were used

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics